Byggebaron saksøkte avtalepartnere – må betale millioner

Advokatregning på over tre millioner kroner.