Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) og Asplan Viak har vunnet anbudet for bygging av ny E6 Kvænangsfjellet.

Det melder Nye Veier i en pressemeldig.

Prosjektet omfatter blant annet to tunneler, og skal gjøre fjellovergangen til en mer forutsigbar ferdselsvei vinterstid. Totalt har prosektet en ramme på nær to milliarder.

LES OGSÅ: Nye Veier bygger ut E6 Kvænangsfjellet – utbyggingsavtale er signert

Nye Veier melder at de nå starter en fase hvor LNS skal underbygge sitt tilbud med konkrete tiltak og planer.

Fra før av er Nye Veier og Rambøll i gang med detaljregulering av prosjektet. Disse planene har vært på høring og offentlig ettersyn, og venter på sluttbehandling i de to kommunene Nordreisa og Kvænangen.

- Med LNS får vi en kompetent og solid norsk aktør som kjenner de klimatiske forholdene i nord. Vi er trygge på at entreprenøren vil bidra til at Nye veier når sine prosjektmål – blant annet om en skade- og ulykkesfri anleggsplass, at vi minimerer klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø og at vi gjennomfører prosjektet med minimale midlertidige og varige konsekvenser for reindriftsnæringen, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland en pressemelding.

Kvænangsfjellet er en av de verste problemstrekningene på E6 og var i fjor vinter stengt 80 ganger. Eneste omkjøring er via Finland.

- Det sier seg selv at dette prosjektet er etterlengtet i regionen. Vi ser frem til en god konkretiseringsfase og påfølgende optimalisering med LNS som skal gjøre prosjektet enda bedre enn hva det i utgangspunktet er, sier utbyggingsdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier, som er ansvarlig for denne utbyggingen.