Gå til sidens hovedinnhold

Den ene nekter å si noe – den andre husker ikke teksten – og den tredje mener avtalen ikke stiller krav

Artikkelen er over 5 år gammel

TK-ledere ville ikke avsløre sine hemmelige sluttavtaler med Troms Kraft for retten.

STOCKHOLM (Nord24.no): Tidligere finansdirektør Tobias Langseth nektet å avsløre sin hemmelige sluttavtale med Troms Kraft for retten. Tidligere administrerende direktør Oddbjørn Schei husker ikke eksakt avtalens ordlyd, mens tidligere markedsdirektør Hanne Karde mente avtalen ikke krevde noe av henne. 

Boris Benulics forsvarer har en tydelig strategi om å skape tvil om Ekobrottmyndighetens vitners troverdighet. Spesielt gjelder dette forholdet mellom Ekobrottmyndigheten og Troms kraft – som aktoratet finner veldig tett.

Den svenske kjendisadvokaten Hans Strindberg og hans kollega Olle Kullinger er knallharde i retorikken. Etter først å ha stilt spørsmål med controller Hanne May Grønli sin uhildede troverdighet tidligere på dagen, var det tidligere finansdirektør Tobias Langseth sin tur mandag ettermiddag, samt Oddbjørn Schei og Hanne May Karde på tirsdags formiddag.

Sluttavtalene

Medforsvarer Olle Kullinger stilte flere spørsmål før det framkom hva han var ute etter. Nemlig om det fantes en avtale mellom Troms Kraft og Langseth som koblet han til selskapet – selv etter at han nå har sluttet i konsernet.

- Det finnes en sluttavtale mellom meg og Troms Kraft, medgikk Tobias Langseth i retten.

Han medgikk også at det ligger en skadesløsavtale i denne sluttavtalen. Men ønsket ikke å fortelle hva som sto i avtalen.

- Det vet jeg ikke om jeg kan gå inn på. Avtalen har en sekretessklausul.

Vitne ny3.jpg

Tobias Langseth på vei ut av retten. Foto: Torgrim Rath Olsen

 

Respekt for avtaler

Sekretess vil si at avtalen har en fortrolighetsklausul. Langseth mente at det ikke var noe i avtalen som ville påvirke hans vitneforklaring – men nektet å avsløre det hemmelige innholdet.

- Jeg må få minne deg på at du taler under ed. Min klients framtid står på spill – da er din sekretess underordnet, kjørte forsvareren på.

Men siviløkonomen, revisoren og finansanalytikeren lot seg ikke vippe av pinnen.

- Det finnes en klausul som regulerer eventuelle erstatningssøksmål som har med arbeidsforhold eller verv jeg har hatt i Troms Kraft, svarte Langseth.

 - Betyr det at om du bryter din sekretess, så gjelder ikke din skadesløsavtale? Er du urolig for det?

- Nei, jeg er ikke urolig for det. Men jeg synes en skal respektere de avtalene en har gjort, parerer Langseth.

Flere personer har lignende avtaler

Langseth er en av flere personer som har sluttet i Troms Kraft og som har en slik avtale med konsernet. Også tidligere konserndirektør Oddbjørn Schei samt tidligere markedsdirektør Hanne Karde skal ha en slik avtale skadesløsavtale.  

- Er det spesielle vilkår for at avtalen skal gjelde?

- Nei. Det var en avtale jeg fikk da jeg sluttet i juni 2012. På det tidspunktet så jeg ikke at dette skulle skje, sier Hanne Karde i retten.

Hun medgir at det står i avtalen at den er fortrolig mellom partene, men kommer ikke på at det skal stå noe der om at avtalen ikke vil gjelde om hun bryter fortroligheten eller at den har noen andre krav.

- Jeg har ikke lest avtalen nylig. Men jeg minnes ikke at det står noe der.

Hanne Karde på vei ut av retten. Foto: Torgrim Rath Olsen

Husker ikke teksten

Oddbjørn Schei husker ikke eksakt hva som står i avtalen – og vil derfor ikke referere den. Han medgir at skadesløsavtalen vil virke inn under regresskravene som PWC har rettet mot han som person – etter at Troms Kraft har gått til søksmål mot revisjonsselskapet. Men han har problemer med å forstå forsvarer Kullingers spørsmål om det finnes en klausul i avtalen med Troms Kraft.

- Jeg husker ikke eksakt teksten, sier Schei.

- Det finnes altså et potensielt krav mot deg i milliardklassen – og du husker ikke om det finnes vilkår i teksten i avtalen som gir deg ansvarsfrihet? Presser forsvarer Kullinger.

Schei snakker svært lavt og det er vanskelig å høre hva han sier, men han medgir at avtalen inneholder sekretess, samt en taushetserklæring i forhold til hva han går ut med av informasjon om selskapet, men han vil ikke referere hva som står der.

- Jeg husker ikke teksten – da er det feil av meg å si noe om hva som står der, mener Schei.

Forsvarets "pitbull"

Forsvarer Hans Strandberg sin medforsvarer Olle Kullinger er forsvarets "pitbull". Han har gjort en skarp figur i rettsalen. Han er pågående, krevende i forhold til vitnene og har tilegnet seg detaljert kunnskap om både elhandel og interne forhold i Troms Kraft.

Med en stor pris snus under overleppen fremstiller han kunnskapen og retorikken sin til å skape tvil om alt fra vitnenes troverdighet, selskapets faktureringssystemer, CAB samt Troms Kraft sine motiver.

Koblinger

Tidligere på mandag var det Hanne May Grønli som fikk unngjelde. Kullinger søkte å få fram at hennes rolle som ansvarlig for de pågående erstatningssakene mot Grant Thornton og PwC og hennes oppgave i å samle bevis i den saken, ville prege hennes vitneforklaring.

Andre forhold forsvarer er opptatt av er Annika Holmgren sine mange roller og hennes kobling til Troms Kraft. Annika Holmgren fra selskapet ProXecutive var tidligere innleid regnskapssjef i Kraft & Kultur AB og en av varslerne om at noe var riv ruskende galt med regnskapet. I tillegg ble Holmgren leid inn for å lage en rapport for Troms Kraft om forholdene. I ettertid har også Holmgren vært knyttet til Ekobrottmyndighetenes etterforskning.

Forsvarerne mener dermed at aktoratet er kjøpt og betalt av Troms Kraft. Og at det er i Troms Kraft sin sterke interesse å få Boris Benulic dømt med tanke på de pågående erstatningssakene selskapet har mot revisjonsselskapene Grant Thornton og PwC hvor de har krevd 1,7 milliarder kroner fra hver av revisjonsselskapene.

Kommentarer til denne saken