Av de nordnorske børsregistrerte selskapene er det sparebankene kvinnene i hovedsak satser penger på. Både Helgeland Sparebank og Sparebanken Nord-Norge har over 40 prosent kvinnelige eiere av sine egenkapitalbevis.

Dette viser tall fra Oslo Børs.

- Generelt ser vi på Oslo Børs at kvinner er mer forsiktig når de investerer – de tar ikke like store sjanser som menn – og satser i større grad på stabile aksjer, sier kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs til Nord24.no.

Sissel Ditlefsen i Tromsø kjenner seg igjen i beskrivelsen. Hun har selv kjøpt egenkapitalbevis i Sparebanken Nord-Norge.

- Jeg ønsker ingen risikoprofil. Om jeg kjøper aksjer, så må det være lav risiko. Jeg liker også at jeg kjenner selskapene og at de er lokale. Da jeg gikk inn og kjøpte egenkapitalbevis i banken, så gjorde jeg det for å være med på nordnorsk verdiskapning, sier Ditlefsen, som er daglig leder av Brillehuset i Tromsø.

Nå viste det seg at aksjene i sparebanken har vist seg å bli lønnsomme.

- Og det gjør jo ikke saken dårligere, smiler hun - som karakteriserer seg selv som lite aktiv på aksjemarkedet.

Lønnsom strategi

Mens selskaper som Biotec Pharmacon og North Energy har en kvinneandel på henholdsvis 16 prosent og 14 prosent blant sine aksjonærer, så har Sparebanken Nord-Norge en andel på over 41 prosent. Helgeland Sparebank har 40,6 prosent kvinnelige aksjonærer.

Aksjer med store kurssvingninger holder kvinnene seg unna. Det er en lønnsom strategi.

- Tall jeg tidligere har sett viser at kvinnenes strategi på sikt er den mest lønnsomme, sier han.

Utbytte

 

Egenkapitalbevis i sparebankene har vært gode investeringer de siste årene.

- Disse aksjene kjennetegnes gjerne ved at de betaler ut utbytte til eierne. Dermed har de gitt en trygg avkastning – i tillegg har de hatt en god kursutvikling de siste årene, sier Aase.

Selv om andelen kvinnelige og mannlige aksjonærer er nesten jevnstor i antall i de nordnorske børsnoterte sparebankene, så er verdiene mer ulikt fordelt mellom kjønnene.

Per utgangen av juni i år var kvinneandelen i verdi 33 prosent for Sparebanken Nord-Norge og 29 prosent for Helgeland Sparebank.

Holder seg unna jojo-aksjer

Kvinneandelen i verdi er under 10 prosent i Biotec Pharmacon og drøye sju prosent i North Energy.

30 prosent av Hurtigrutens sin aksjonærmasse i antall var kvinner. Men kvinnene eide bare 12 prosent av verdien ved inngangen til 2014. I ettertid ble Hurtigruten oppkjøpt og trukket fra Oslo Børs.    

- De aksjene som har størst kurssvingninger, har flest mannlige aksjonærer. Kvinnene investerer med en mer fornuftig strategi. De holder seg gjerne borte fra de aksjene som faller mest, på den andre siden er de da heller ikke med på de aksjene som stiger mest, sier Aase.