Tromsø kommune stiller nå strengere krav til klima og miljø i alle entreprenøranbud som lyses ut. Herbjørn Nilssen AS får æren av å bli de første som setter skuffa i jorda med elektrisk gravemaskin i et kommunalt prosjekt. Tirsdag markerte de signeringen for Gyllenborg bru i Petersborggata i Tromsø.

Deler av dagens bru fra 60- og 70-tallet skal rives og det bygges ny spuntvegg i 190 meters lengde. Brupilarene som står i dag skal få leve videre. Det skal bygges nytt fortau, og ny vei i begge kjørefelt. De to bussholdeplassene som er i Petersborggata nå skal slås sammen til én.

Fulle ordrebøker

– Vi er stolt over dette. Vi vil være innovative og prøve ny teknologi, sier Per-Ola Nilssen i Herbjørn Nilssen AS. Og når både fylket og kommunen stiller strenge miljøkrav i sine anbud må de følge opp.

– Vi vil satse på utslippsfri teknologi fremover. Vi har 25–30 ansatte, og vil sikre arbeidsplassene deres.

Så langt har tromsøentreprenøren lyktes med det. De har sikret flere oppdrag i Tenk Tromsø-porteføljen, og Nilssen sier ordreboka foran sommeren er rundt 85 prosent full. De skal blant annet bygge flere fortau, og har oppdraget for Nordøyavegen. Nilssen sier de nå ansetter flere. Entreprenørbransjen har hatt utfordringer med å rekruttere maskinførere, men det opprettes nå en ny linje på Bardufoss mens ungdom før måtte til Finnmark eller Nordland for å ta fagbrev.

God tilgang på strøm

Elektrisk gravemaskin fungerer ikke i alle prosjekt, og Nilssen er glad de ikke skal jobbe på en avsides fylkesvei.

– Men her har vi trafostasjon på stedet. Det er helt perfekt. Vi lader om natta, og så fyller vi opp 10–15 prosent i lunsjen. Det holder for hele dagen da.

Selv om de sparer diesel er det et økonomisk løft.

– Den koster dobbelt så mye som en vanlig dieseldrevet. Vi kommer ikke til å bruke elektriske maskiner på hele prosjektet, men dette vil gi både oss og kommunen verdifull erfaring, sier Nilssen.

Han setter pris på at kommunen stiller krav og er villige til å betale for å ta ny teknologi i bruk.

– Det er bra vi er fremme i skoene og med i det grønne skiftet.

Tre anbud

Denne veistrekningen over Gyllenborg skole ble først vedtatt utbedret i 2019. Siden har det vært sendt ut to anbud. I 2021 ble prosjektet utsatt fordi budsjettet var på 20 millioner, mens tilbudene var på det dobbelte. Formannskapet økte budsjettrammen opp til laveste tilbud, men entreprenøren ville ikke. Da kommunen gjorde et nytt forsøk kunne ikke tilbyderne gjøre jobben raskt nok. Kommunen vil ha jobben gjort gjennom sommerferien. Nå er dette kravet lempet på.

– Det mest støyende arbeidet skal være ferdig før skolen starter, sier Nilssen.

Petersborggata blir delvis stengt. Det er kommunen og Troms fylkestrafikk som har ansvaret for å håndtere trafikkavviklingen.

  • Etter at anbudet ble lyst ut ble det også kjent at fylkeskommunens oppgradering av tunnelene blir utsatt til sommeren. Det blir dermed uvanlig mange stengte veier på Tromsøya samtidig.