Harstad Sparebank varslet fredag at de setter ned rentene. Og de overbyr alle andre banker i landsdelen.

- Det er konkurransen som driver oss. Vi har vekstambisjoner, og driver i et marked med tøff konkurranse, sier salgssjef Bjørn Strand i Harstad Sparebank til Nord24.

Bjørn Strand.

De har sitt primærområde i Sør-Troms og Vesterålen, hvor de driver avdelingskontoret Vesterålen Sparebank.

I Harstad har også Sparebanken Nord-Norge, DNB og Nordea kontor.

Laveste i landet

Spesielt fastrentetilbudet på 2,50% for førstehjemslån og 2,55 for øvrige kunder er svært lavt. 2,50 plasserer banken i norgestoppen. Bare tre norske banker har per i dag lavere fastrente enn Harstad Sparebank for øvrige kunder. Sparebanken Nord-Norge ligger i dag på 2,75 prosent i følge Finansportalen.

På flytende rente får kunder med førstehjemslån 2,85 prosent. Dette er femte beste i landet og foran Skandiabanken.

Øvrige kunder får beste pris på 3,05% for lån over 2 millioner kroner. Dette er blant topp 20 i landet i følge tall fra Finansportalen. Det ligger også lavere enn de varslede rentekuttene til Sparebanken Nord-Norge. Også Ofoten Sparebank og Sparebanken Narvik må se seg slått.

- Vi er en bank med høy innskuddsandel, derfor kan vi gjøre dette, sier Strand.

Satser på de unge

Det er ikke tilfeldig at de yngste kundene med førstehjemslån får best tilbud. Regionen har en aldrende befolkning. Og unge kunder er det håp om å beholde lenge.

- Da har vi dem gjennom hele livsløpet, sier Strand, som også er opptatt av at de unge skal ha råd til å investere i fast eiendom for å beholde flere i regionen.

- Det er allerede utfordrende for denne gruppa å klare kravene til egenkapital.

- Men dere sier ikke nei om det ringer folk fra Tromsø?

- Ånei. Vi har utflyttede kunder i Tromsø allerede.

 

Strand mener deres region har sunnere boligpriser enn Tromsø, og dermed mindre risiko for at prisene skal gå ned.

- Vi har edruelige priser, mens vi har sett det ta helt av i Oslo og Tromsø. Men jeg har heller aldri sett så få omsetninger som vi hadde i fjor. Nå tror jeg det blir litt mer bevegelse, med leilighetsprosjekt og Statoil som flytter inn til byen. Harstad er vertskap for Statoil og kan dermed komme til å merke nedgangen i olje- og gassindustrien.

- Det er en risiko man alltid lever med, men jeg tror det kommer gode tider igjen.

De nye rentesatsene gjelder fra 12. januar. Eksisterende kunder får mer å rutte med først 16. mars. I forbindelse med rentenedgangen reduseres også rentene på innskuddskonti.

- Skal videre ned

Strand tror renta skal videre ned.

- Men jeg tror vi ser bunnen på den flytende renta nå. Her kan det være gunstig å slå til.