Gå til sidens hovedinnhold

Denne øya har mineraler for store verdier. Nå går reindrifta til Høyesterett

Artikkelen er over 5 år gammel

Høyesterett skal nå behandle saken.

Reindriftsutøvere som mener at de har rett til områder på den mineralrike Stjernøya, gir seg ikke.

Det er den såkalte Sara-gruppen, som på bakgrunn av at de en årrekke har benyttet øya som beiteland, mener de må få eiendomsrett, og derpå skattlegge gruvedriften på øya.

LES OGSÅ: «Er det riktig at noen får skattlegge noe man strengt tatt ikke har verken bygget opp, funnet eller utvunnet?»

– Veldig fornøyd

Samene viste til reglene som om alders tids bruk og ILO-konvensjonen for urfolks rettigheter, og la fram krav om eiendomsrett til et område hvor store verdier tas ut av bakken hvert år av et gruveselskap.

– Det er et trangt nåløye for å komme inn med saker, så vi er godt fornøyde med at saken tillates fremmet. Dette er en veldig prinsipiell sak, som får veldig stor betydning for Utmarksdomstolens praksis. Dersom Utmarksdomstolens dom hadde blitt stående, nesten ikke vært vits å føre flere saker der, sier advokat Geir Haugen til iFinnmark.

Han anslår at saken trolig vil komme opp i mai eller juni.

– Vi har selvfølgelig håp om at Høyesterett annen konklusjon. Jeg er veldig kritisk til Utmarksdomstolens prinsipper, fastholder Haugen.

Kan få to millioner årlig

– Hvilken praktisk betydning får det dersom dere når frem med kravet?

– Den største betydningen vil være at de da disponerer grunnen. Da har de krav på festeavgiftene i forbindelsen med gruvedriften. Det utgjør et par millioner i året. De kan da også begrense eventuell utvidelse av gruveområdet, sier Haugen.

Utmarksdomstolen avviste kravet, og slo fast at alders tid bruk ikke er nok til å kreve eiendomsrett. Domstolen slo fast at Stjernøya skal forvaltes av Finnmarkseiendommen.

Gruppen har anket saken til Høyesterett, og saken er tillatt fremmet for Norges øverste domstol.

Saken skal avgjøres av Høyesterett i avdeling med fem dommere.

Kommentarer til denne saken