Gå til sidens hovedinnhold

- Derfor ble den kritiske revisoren byttet ut

Tromsømannen Knut Einar Olsen var styreleder i skandaliserte Kraft & Kultur:

Artikkelen er over 5 år gammel

- Ingen baktanker.

(Huddinge/Stockholm-Nord24.no)

Knut Einar Olsen var sjef i Troms Kraft Marked og styreleder i Kraft & Kultur frem til 2006, da han fikk sparken i Troms Kraft. Han har bakgrunn fra databransjen, markedsføring og økonomi. Før Troms Kraft-tiden hadde han ingen erfaring med krafthandel.

Olsen var helt sentral i etableringen av Kraft & Kultur, samt ansettelsen av hovedtiltalte Boris Benulic.

I strafferettsaken mot fire tidligere ansatte i Kraft & Kultur er han innkalt som vitne.

- Hvorfor ble kritisk revisor byttet ut?

Han prater gemyttlig med Benulic før dommeren innkaller til dagens rettsmøte.

Etter at han har avlagt eden om å snakke sant blir lyd og billedopptak slått på.

I retten oppsummeres forhistorien til Kraft & Kultur kjapt: Sverige-etableringen da Troms Kraft (TK) fikk avtaler på strømsalg med SAS- og Rica-hoteller over grensen, møtet med nå hovedtiltalte Boris Benulic da TK jaktet samarbeidspartnere i Sverige, den påfølgende konkursen i det felleseide Hellefors Kulturdistribution og deretter etableringen av Kraft & Kultur.

Aktor Lennart Gollard tar frem den ene pamfletten etter den andre for å høre Olsen. Papirene bærer preg av at rettssaken har pågått siden midten av april, og begynner å bli krøllete i kantene.

Aktor er spesielt interessert i Olsens kjennskap til hvorfor det var så viktig å bytte ut den kritiske revisoren Inger Fjellner (PWC), som var selskapsrevisor i Kraft & Kultur helt i startfasen. Fjellner var ikke fornøyd med internkontrollen og planla en dyptgående undersøkelse, med forsterkning fra flere revisorer, for å kontrollere tallene i regnskapet.

- Kunne ikke møte, spilte golf

Olsen sliter av og til med å gjøre seg forstått med sin brede nordnorske dialekt, og retten krever tolk for å skjønne hva han sier.

- Hva er din oppfatning av årsaken til revisorbyttet i 2003?, spør Gollard.

- I utgangspunktet så vi aldri revisor. Det var også en sen avregning i 2003. Hun ble invitert på et styremøte for halvårsregnskapet i 2003, men da fikk vi beskjed om at hun ikke kunne møte fordi hun spilte golf, sier Olsen, og legger senere til at hans eneste befatning med revisoren er et tre minutters møte på jernbanestasjonen.

Hvem tok initiativ?

Det argumenteres videre med at revisoren kostet mye, noe aktor forsøkte å så tvil om. I tillegg ønsket man en revisor med tilholdssted i Stockholm. Samtidig kom revisjonen så sent at man ble forsinket med konsernregnskapet for Troms Kraft. Dette fikk man kjeft for internt, forklarer Olsen.

I avhør har Olsen sagt at det var Benulic som tok initiativ til å bytte ut den kritiske revisoren. I retten er han mer vag og sier at det var en diskusjon mellom styret og daglig ledelse, basert på de flere av de ovennevnte argumentene.

Aktor spør hva det menes med styrets og Benulics argument om at Fjellner manglet kompetanse - at kvaliteten ikke var god nok.

- Det spørsmålet innebærer at jeg skal ha god hukommelse på noe som skjedde for 12-13 år siden

- Så du husker ikke?

- Nei, hvis det står der, så har vi vel vært inne på kvalitet. Det kan jo være revisjonsrapporten som kom sent.

- Hvorfor ville dere bytte til et annet revisjonsfirma (enn PwC)?

- Sett i ettertid var det sannsynligvis ikke så lurt. Kanskje burde vi sett etter en annen PwC-revisor? Det sa også revisor Frode.

Les også:  På dette firestjerners-hotellet bestemte styret seg for å bytte ut den kritiske revisoren

Han var forbannet

PwC, ved Frode Danielsen, er på dette tidspunktet - og frem til 2010 - konsernrevisor i Troms Kraft, men da den kritiske selskapsrevisoren fra PwC ble byttet ut fikk Kraft & Kultur en selskapsrevisor fra Grant Thornton, mens resten av Troms Krafts datterselskap ble revidert av PwC.

Aktor spør om Danielsen var positiv til revisorbyttet.

- Nei, han var ikke positiv. Han ble mildt sagt irritert. Han ville vite årsaken. Han var ikke i godt humør.

- Hva hendte da?

- Han ville reise til Sverige for å snakke med dem, for å legge opp kontrollrutiner.

I en epost fra konsernrevisor Frode Danielsen til Olsen, etterlyses dokumentasjon som verifiserer regnskapsposten «påløpte, ikke fakturerte el-inntekter», og det påpekes behov for bedre internkontroll.

- Hvilken reaksjon kom fra Benulic på Frodes synspunkter?

- Du trekker ut av en sammenheng at vi skiftet revisor. Det var ingen annen baktanke enn at vi skulle ha en revisor vi kunne ha god kontakt med. Da han Frode fikk vite om revisorbyttet ble han mildt sagt forbannet, og det overrasket meg og andre i styret. Da vi fikk vite at han skulle reise til Sverige sendte jeg en mail. Da sto Boris på kopilisten, og han sendte også mail til konsernsjef Torvall Lind.  Boris sendte en mildt sagt dårlig mail til konsernsjefen som en reaksjon - eller overreaksjon. Da ringte jeg Boris og sa at det ikke var god kutyme fordi Frode hadde legitim rett til å dra til Sverige. Ordbruken var litt over grensen.

Denne eposten er omtalt av Nord24 tidligere: Her er Benulic fly forbannet , truer med å gå av, samt at han går til angrep på konsernrevisor.

Les også: «Jamen, Vadihelvete!!!! Tror Frode vi styrer et selskap som selger for 569 MSEK uten ordentlige rutiner????»

Også Olsen er opprørt og stiller i mail spørsmål ved Danielsens «uvanlige» engasjement i Kraft & Kultur.

Les også: "Problemet" Frode

Olsen konfronteres også med det svært kritiske revisjonsbrevet fra 19.august 2004 – et såkalt «erinran». Olsen avviser at han ble gjort kjent med dette mens han jobbet i Troms Kraft, og sier at første gang han så det var i 2011, mens det pågikk en eiergranskning av Troms Kraft.

- Ingen elhandel-ekspert

Så er det forsvarets tur å spørre ut vitnet Olsen. Benulics to forsvarere har flere spørsmål, men på langt nær like mange som Ekobrottsmyndigheten.

Forsvaret ved Hans Strandberg spør om den svært lange faktureringstiden - inntil 3,5 måneder - er grunnen til at styret ikke reagerte på de stadig økte «påløpte, ikke fakturerte inntektene».

Olsen svarer at det ble jobbet med å kutte ned faktureringstiden, men at den påståtte jukseposten «påløpte, ikke fakturerte inntekter» naturlig stiger på grunn av prisøkning, økt volum kraftsalg, og faktureringstiden.

På spørsmål fra forsvarerne til Benulic avviser Olsen at det var mulig for Benulic og Kraft & Kultur å spekulere i innkjøp på elbørsen, slik Ekobrottsmyndigheten har spurt om i avhør.

- Nei, all krafthandel på børsen blir ivaretatt av avdelingen for krafthandel i Tromsø.

- Og Boris var ingen elhandelsekspert?

- Jeg tror ikke han kan elhandel i dag heller.

- Den hjelpen han trengte fikk han fra Troms Kraft Marked?

- Ja.

Vant halvparten av kommune-Sverige

Aktor undrer seg over at Kraft & Kultur på kort tid kunne vinne anbudsavtaler med nær halvparten av de svenske kommunene.

Olsen forklarer at man vant et fellesanbud med den kommunale innkjøpstjenesten Kommentus, men at Troms Kraft Marked feilberegnet prisen i starten, og at det ikke var mulig å reforhandle.

- Det ble for billig. Men vi kom i alle fall inn på kommunemarkedet, sier han, og legger til:

- Handelsbordet kjøper og selger kraft hver time. Da kan man kjøpe i mindre partier, i ulike perioder - før den fysiske leveransen av kraft. Dermed kan fortjenesten på en portefølje bli positiv til slutt.

- Husker ikke

Utover dette sier Olsen at det var Benulic som presenterte balanseposten «påløpte, ikke fakturerte inntekter» for styret. Olsen sier videre at han ikke husker problemer med regnskapssystemet Pomax, som ifølge forsvaret førte til at det ble nær umulig å ta ut riktige rapporter. Olsen hevdet også at den egentlige faktureringstiden var så høy som 3,5 måneder, og at dette førte til likviditetsproblemer. Han svarer unnvikende på hvor mange kunder man fikk til å gå over til hurtigere fakturering.

- Noen kommuner gikk med på det.

Olsen ønsker ikke å utdype vitnemålet overfor Nord24.no.

DETTE ER SAKEN

 • 22. november 2011 sender Troms Kraft ut en melding om at det er avdekket vesentlige feil i regnskapet til datterselskapet Kraft & Kultur i Sverige.
 • Man frykter at en regnskapspost kalt "påløpte, ikke fakturerte inntekter" er manipulert. Denne regnskapsposten var finansiert av stadig høyere kredittlån.
 • Svindelen gjelder årene 2001-2011.
 • Tapet er rundt 1,7 milliarder kroner.
 • Straffesaken i Södertörns tingsrätt utenfor Stockholm pågår fra april til 10.juni.
 • Troms Kraft eies av Troms fylkeskommune (60 prosent) og Tromsø kommune (40 prosent).
 • Hovedmistenkt er tidligere toppsjef i Kraft & Kultur, Boris Benulic. Han er tiltalt, men nekter skyld.
 • Benulic er anklaget for grov regnskapssvindel samt grov utroskap overfor Kraft & Kultur.

Disse er tiltalt for medhjelp til forbrytelsene:

 • Pierre Sjöö, økonomiansvarlig
 • Helena Ridderstråle, økonomiansvarlig
 • Jonas Lundberg: administrasjonssjef

FLERE SAKER OM KRAFT & KULTUR/OLSEN:

Olsen til itromso.no: - Neppe en manipulasjon

itromso.no: Olsen tapte i retten

Kommentarer til denne saken