Disse grunneierne får nå 62 millioner på konto

Se alle overdragelser: Eiendommer for 930 millioner har skiftet eier.