Disse har kjøpt og solgt i mai: Hus til 13,5 mill. og tomtebit til 23 mill.

Flere eiendommer solgt til høy pris i mai – og en av dem skal ha plass til nær 300 boliger – på sikt.