Nord-Norge har hatt en kraftig økonomisk vekst, sterkere enn resten av landet.

Det betyr at mange nordlendinger har tjent seg store penger de siste årene, spesielt innenfor bygg- og anlegg, fiskeri og industri.

Som Nord24 skrev for en måned siden, starter DNB opp en egen avdeling for såkalt «Private Banking», eller formuesforvaltning, i Tromsø, som skal lokke til seg de mest velhavende bankkundene i nord.

- Målgruppen er velstående som ønsker rådgivning på hvordan de skal eie og forvalte kapitalen sin, og ikke minst videreføre den. I hovedsak gjelder dette bedrifter og privatpersoner som har minst fem millioner kroner i fri likviditet, sett bort fra hus, hytte, båt og liknende, forklarte DNBs Private Banking-sjef i nord, Nils Petter Hansen, om konseptet til Nord24 i mars.

Hundrevis av nordlendinger

Men også flere av storbankene har fått med seg at det har bygget seg opp stadig mer privat kapital i Nord-Norge, som tradisjonelt har hatt ry på seg for å være en kapitalfattig landsdel.

Nordea har hatt til sammen fire «private banking»-ansatte i Tromsø og Bodø allerede i flere år.

- Vi synes det er fint at DNB endelig etablerer seg i nord innenfor dette segmentet. Konkurranse er bare sunt, og er et tegn på at det går godt i landsdelen, sier Kaare Dahl, Nordeas leder for Private Banking i Midt- og Nord-Norge.

Dahl sier at Nordea per i dag har rundt 400 «private banking»-kunder i Nordland, Troms og Finnmark.  Formelt sett må en kunde ha minst to millioner kroner i frie midler lett tilgjengelig, men i praksis har de fleste Nordea-kundene over fem, opplyser Dahl.

Har kontorplass

Totalt estimerer Nordea at det finnes rundt 600 nordlendinger med nok antall millioner på konto til å oppfylle kriteriene for konseptet.

- I tillegg kommer en rekke bedrifter, legater og foreninger som ønsker å forvalte overskuddslikviditet, sier Dahl om markedspotensialet.

Også Danske Bank satser på nordnorske rikfolk. Banken opplyser overfor Nord24 at de ikke har en permanent tilstedeværelse av «private banking»-rådgivere i Tromsø, men at de jevnlig har kontorplass i Ishavsbyen.

- Det omfatter «private banker», formuesforvalter og skatteadvokat. Vi har lang historikk med å betjene kunder i dette segmentet, og vi ser definitivt på hele regionen som viktig, sier Janicke Udbye Løvaas, direktør for Danske Bank Private Banking i Midt- og Nord-Norge.

Taper kjøpekraft på sparekonto

Som Nord24 har omtalt tidligere, er sparing på bankkonto blitt dårlig butikk på grunn av de lave rentene de siste årene.

Dermed blir formuesforvaltning mer aktuelt for dem som har veldig mange penger på bok.

- I åtte av de ti siste årene har penger på sparekontoen tapt seg i kjøpekraft. Derfor ser vi at velstående nordmenn, som har vært flinke til å spare og er vant med å spare i verdipapirer, nå øker sin sparing i fond, og da spesielt kombinasjonsfond. I årets to første måneder har «private banking»-kunder økt sin sparing i kombinasjonsfond med 75 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, sier Kaare Dahl i Nordea.

Sparebank 1 Nord-Norge opplyser at de ikke har et «private banking»-konsept som er spesielt spisset opp mot en bestemt målgruppe.

- Vi er en bank for folk flest i Nord-Norge, og har løsninger som gjør at man kan være kunde hos oss uansett hvor kompleks økonomien din er, sier kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen i SpareBank 1 Nord-Norge.

«Alle» er best

Alle storbankene som tilbyr formuesforvaltning viser til ulike kåringer som viser at de er den beste innenfor «private banking».

Mens Nordea viser til at The Banker/Financial times har kåret dem til Norges beste på «private banking», skilter danske bank med den samme tittelen i en kåring hos TNS Sifo Prospera.

DNB på sin side er kåret til beste renteforvalter i Norge i 2015, også dette innenfor «private banking»-segmentet.