Equinor dropper ilandføring av olje og gass fra Johan Castberg-feltet. Dermed blir det ikke noe av terminalen i Finnmark.

Terminalen ville kostet 3,6 miliarder ekstra sammenlignet med direkte eksport på skip, hevder Equinor.

Store planer

Da utbyggingen ble planlagt, var det store forhåpninger til en oljeterminal på land. Men kostnadene gjorde at denne var avhengig av at det ble gjort ytterligere funn i området. Siden har det vært gjort flere leteboringer uten å finne ressurser som forsvarer utbygging. I fjor ble det derfor klart at den opprinnelige planen om terminal ble skrinlagt.

Equinor og deres partnere i Johan Castberg-feltet har nå undersøkt muligheten for utbygging av en nedskalert omlastingsterminal for olje på Veidnes i Finnmark.

Dette blir for dyrt, er konklusjonen, opplyser Equinor i en pressemelding.

– I en krevende periode for industrien har vi klart å utvikle Johan Castberg til å bli et lønnsomt prosjekt, men vi har ikke klart å utvikle en lønnsom eksportløsning for Castberg-oljen som inkluderer en terminal på Veidnes. Partnerskapet avslutter derfor arbeidet knyttet til oljeomlasting for Johan Castberg i Finnmark, sier konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring Anders Opedal i Equinor.

Ville kostet 3,6 milliarder ekstra

Det er tatt høyde for nåværende og framtidige volum i studiene. Med volumene fra Johan Castberg og Goliat er det økonomiske tapet før skatt beregnet til rundt 3,6 milliarder kroner sammenlignet med oljeeksport direkte til markedet. I et storvolumscenario, som inkluderer andre påviste volum fra Barentshavet, er det økonomiske tapet før skatt beregnet til i overkant av 2,8 milliarder kroner.

Utbyggingen får likevel betydelige ringvirkninger i Finnmark, mener selskapene. Totalt er det beregnet 1750 årsverk i utbyggingsfasen, 700 av dem i Nord-Norge. Etter utbygging er de samme tallene 470 totalt og 265 årsverk i Troms og Finnmark.

Forsynings- og helikopterbasen for Johan Castberg i både utbyggings- og driftsfasen er lagt til Hammerfest, og driftsorganisasjonen er lagt til Harstad. Boreriggen Transocean Enabler som nå starter en borekampanje på feltet vil også ha sin forsyningsbase i Hammerfest.

Partnerne lover også 5-10 årsverk i Honningsvåg - kommunen som ligger nærmest feltet. Her vil de finne fasiliteter for beredkskapstrening. Partnerskapet i Johan Castberg omfatter Equinor 50%, Vår Energi 30%, Petoro 20%