Gå til sidens hovedinnhold

Fikk digert skattekrav på riveklart bygg

Artikkelen er over 5 år gammel

Barlindhaug Eiendom protesterer etter krav på om lag 175.000 kroner.

De mener bygget ved siden av den nye handelsparken har negativ verdi.

I kommunens postjournaler er det de siste par ukene registrert tallrike henvendelser fra både private og næringslivet om små og store feil i takstgrunnlaget etter at de utvidelt eiendomsskatten fra i år.

Og for næringsbyggene er det også snakk om store summer.

Bygget ved siden av Kirkenes handelspark på Sydvaranger-tomta er taksert til 23,5 millioner, og tomta 5,7 millioner. Det gir en sum på om lag 175.000 kroner.

Kondemnabelt

Men kommunen har allerede innvilget rivingstillatelse, påpeker Jens-Arne Johansen i Barlindhaug Eiendom i sin klage til kommunen.

– Rivingen er beregnet å koste oss 5 millioner kroner, anfører de i klagen.

Selskapet mener skatten skal beregnes ut ifra 700.000 kroner – verdien av tomta minus rivekostnadene.

Mange skal klage

Sør-Varanger Avis har den siste tida omtalt en rekke klagesaker. I midten av mars hadde Kirkenes Næringshage et møte med eiendomsskattenemnda.

– Saken har opprørt mange. Alle er enige om at takseringen ser høy ut, sa Arve Tannvik i næringshagen til avisa.

Han har inntrykk av at mange av deres medlemmer vil klage.

Eiendomsselskapet Fiskebeck Holding opplyser til avisa at den ti år gamle taksten på deres samlede eiendommer var på 35 millioner kroner.

Den nye taksten er på 98 millioner kroner, mens selskapet mener den ligger midt imellom.

Reindriften

Klager har også kommet fra reinnæringen. Østre Sør-Varanger reinbeitedistrikt 1-2-3 peker blant annet på at to av deres hytter er taksert som fritidsboliger.

En av tomtene de har fått skatt på, tilhører et samle- og slaktegjerde.

– Dette er anlegg det etter slik vi forstår, ikke skal iregnes eiendomsskatt, skriver nestleder Vegar Nilsen Trasti.

Han jobber selv i Sør-Varanger kommune som arealplanlegger.

EIENDOMSSKATT I SØR-VARANGER

  • Sør-Varanger kommune har de siste årene hatt en anstrengt økonomi, og vedtok utvidelse av eiendomsskatten fra i år.
  • Mens bare sentrale strøk har måttet betale tidligere, er området nå utvidet til distriktene.
  • Samtidig er takstene på alle bygg og eiendommer i kommunen oppdatert.
  • Satsen er tre promille for private, og seks promille for næringsdrivende.
  • Enkelte klubber, foreninger og andre samfunnsnyttige formål har søkt og fått innvilget fritak.
  • Utvidelsen er beregnet å gi kommunen en inntekt på 50 millioner kroner i 2015 – en økning på om lag 20 millioner fra fjoråret.

Kommentarer til denne saken