- Vi har gått ut til alle selskapene med en invitasjon. Vi har også fått respons. Det har vært interesse, sier Hans Jakob Hegge, direktør i Statoil Drift Nord.

Han ønsker foreløpig ikke å gå ut med innholdet i denne interessen.

Det svensk-sveitsiske oljeselskapet Lundin har gjort et betydelig funn i nærheten - Gohta - og vil første den meste aktuelle samarbeidspartneren i første omgang.

Store ressurser funnet

Under oljemessen ONS nylig sa Lundins letedirektør, Hans Christen Rønnevik, at selskapet har fått invitasjonen fra "det store selskapet" (Statoil) - og vil vurdere den i tiden som kommer.

Arvid Jensen i interesseorganisasjonen Petro Arctic venter i spenning på en avgjørelse om samarbeid rundt Castberg - som har potensial til å bli en nordnorsk gigantutbygging.

- Klart det blir bygd ut. Bildet akkurat nå er imidlertid at en må finne mer olje rundt Castberg om det skal bli ilandføring i Finnmark.

Hittil kartlagte funn rundt Castberg - inkludert Gohta og noen småfunn strekker seg høyt opp i nasjonal sammenheng. Toppestimatet er på betydelige 850 miillioner fat oljeekvivalenter (o.e) og fordelt på denne måten:

  • Johan Castberg (Statoil): 400-600 mill fat o.e
  • Gohta (Lundin): 113-239 mill fat o.e
  • Drivis: 44 og 63 mill. fat o.e

Borer i nabolaget

Statoils boringer i Castberg-nabolaget - Iskrystall, Nunatak, Skavl og Kramsnø - har vært skuffende, men Statoil venter fortsatt på resultater på blant annet Pingvin, som for tiden er helt i sluttfasen. Her har den nordnorske partneren North Energy vurdert potensialet til over 200 millioner fat oljeekvivalenter, men funnsansynligheten til å være lav - rundt 20 prosent.

Håper på nye 260 mill fat

Samtidig er Lundin også i gang med boringen av det såkalte Alta-prospektet, like ved Gohta-funnet og nær Castberg. Brønnen ligger omtrent 20 kilometer nord-øst for Gotha-funnet og skal etter det svenske oljeselskapets estimeringer kunne inneholde 261 millioner fat olje-ekvivalenter.

I såfall vil totalressurser kunne overstige godt over en 1 milliard fat.

- Samarbeid er nøkkelen

Selskapet ved letedirektør Hans Christen Rønnevik uttalte til Nord24, under oljemessen ONS, at samarbeid er nøkkelen – også i Barentshavet – slik det har vært i Nordsjøen.

- Det er mange mindre funn som har blitt en felles utbygging – for eksempel Gullfaks. Det samme gjelder Snøhvit i Barentshavet, som består av mange funn. Det er summen av ressursene som er interessant for å få en kommersiell enhet, sier Rønnevik.

Fakta om Johan Castberg-prosjektet

  • Johan Castberg-feltet (tidl. Skrugard og Havis) ligger i Barentshavet utenfor kysten av Finnmark. Feltet er i samme område som Goliat og Snøhvit, men ligger lenger til havs.
  • Funnet ble gjort i april 2011. Ifølge foreløpige anslag inneholder feltet mellom 400 og 600 millioner fat utvinnbar olje.
  • Statoil er operatør på feltet og eier 50 prosent. ENI og Petoro har eierandeler på henholdsvis 30 og 20 prosent.
  • Statoil har utsatt investeringsbeslutning om to utbyggingsalternativer: 1. Oljeproduksjon, lagring og eksport til havs og 2. Ilandføring av olje til et anlegg som skal bygges i Veidnes i Nordkapp kommune.
  • Landanlegget vil anslagsvis gi 30-40 arbeidsplasser når det kommer over i driftsfasen.
  • Kilder: NTB, Statoil