Det østerrikske statsoljeselskapet OMV har nå inngått en avtale om eget kontor i Hammerfest.

Det skriver Finnmark Dagblad.

– Vi ser ikke for oss permanent bemanning i nær framtid, men vi vil ha folk i Hammerfest i perioder. Da er det ikke tilfredsstillende å sitte med PC på et hotellrom. På kontoret kan de lett kople seg til OMVs nettverk, eller som direktør Dr. Bernhard Krainer uttrykker det: «Være koplet til OMVs verden».

Stor aktivitet

OMV holder fortsatt høyt tempo i utforskningen av Wisting-feltet som ligger i Hoop-området. Nå planlegges tre nye brønner for den neste sesongen. Den første er allerede klarert i partnerskapet og skal bores med riggen «Leiv Eiriksson» i andre kvartal neste år. De to neste er for tiden til drøfting med lisenspartnerne og det planlegges å bore disse tidlig i 2016..

Oppløftende «Hanssen»

Resultatene fra årets boring på feltet, brønnen «Hanssen», var oppløftende.

– Testene viste svært gode produksjonsegenskaper. Litt i strid med det faktum at det oljeførende laget lå grunt, og temperaturen var svært lav. Det skulle tilsi det motsatte, sier Krainer, som legger til at brønnen innfridde selskapets forhåpninger.

Skuffende på Hoop

Statoils tre brønner i Hoop-områder i år innfridde ikke forventningene.

– Det viser først og fremst at oljeleting i nye områder ikke er lett, sier Krainer, men han legger til:

– Jeg vil bli svært forbauset om Wisting skulle bli det eneste oljefunnet i Hoop-området.

Trenger bekreftelse

Krainer er klar på at selskapet trenger ytterligere bekreftelser på volumene i Wisting-feltet. Dette er også bakgrunnen for ønsket om rask utforskning og hele tre brønner i rask rekkefølge. I alle fall minst to til.

De opprinnelige anslagene over mengden i Wisting var mellom 200 og 500 millioner fat. De er ikke endret etter den siste boringen, og Krainer legger ikke skjul på at OMV trenger solide resultater som kan bekrefte eller øke volumene.

– Utbygging i Barentshavet er kostbare og det pågår intense diskusjoner med hensyn til feltsentra, ilandføring og infrastruktur. Diskusjoner også OMV deltar i, sier adm.dir. for OMV i Norge, Dr. Bernhard Krainer.