Stavanger/ONS: – Oljeindustrien må erkjenne at den står overfor en ny operasjonell virkelighet som krever både nye løsninger og krav til sikre operasjoner.

Slik avslutter North Energy ASA sin perspektivstudie for Barentshavet som selskapet presenterte under årets ONS i Stavanger.

Teknisk direktør Knut Aaneland sier det mer direkte:

– Industrien må finne løsninger på de utfordringene de møter. Hvis ikke vil det være felt som rett og slett ikke lar seg bygge ut.

- Isfaren

Så lenge letevirksomheten skjer nedenfor isgrensen (sør for Bjørnøya) er dagens arktiske operasjonsnorm tilfredsstillende.

Det er når aktiviteten flyttes lenger nord, hvor f.eks. Hoop-området ligger, at ting forverres. Ikke først og fremst når det gjelder leteaktivitet. Den kan reguleres med tidsvinduer.

- Små «isfjell»

En situasjon som ikke synes være tillagt tilstrekkelig vekt er at meteorologiske data viser at området ved og nord for Bjørnøya også er et område der polare lavtrykk inntreffer oftest.

– Isfjell vil forekomme, men det er ikke de store som representerer den største faren. De oppdages tidlig på radar og man kan ta forholdsregler. Verre er det med «små» isfjell. Vi snakker her om «isklumper på 10x10 meter som veier rundt 1.000 tonn. Disse flyter lavt i sjøen, og ved bølgehøyder over tre meter er disse umulig å se på radar. Disse kan gjøre stor skade på produksjonsinnretninger i området, sier Aaneland.

- Undervannsoperasjoner

Studien, som er utarbeidet av Aaneland og styreleder Johan Petter Barlindhaug, konkluderer med at undervannsoperasjoner vil være det tryggeste. Det vil kreve at olje/gass kan sendes uprosessert til produksjonsinstallasjoner i området som er utenfor fare. Videre vil ilandføring in rør for sluttprosessering være et trygt alternativ.

- Og Barentshavet vil kreve utstrakt samarbeid og fortsatt mye forskning som bør starte snarest.