I dag var oljetoppene samlet på nyhotellet The Edge i Tromsø for å diskutere olje i Arktis.

Bakteppet er olje- og gassindustrien som søker stadig mer ugjestmilde områder, noe ministeren forsøkte å tone ned med å vise til aktivitet i det norske Arktis siden 1980-tallet.

Ministeren, opprinnelig fra Myre i Vesterålen, fikk en varm velkomst hos sine egne da det ble annonsert at ministeren både hadde bursdag og navnedag i dag.

Det står i kontrast til de kjølige utsiktene for norsk økonomi, med oppsigelser og nedskjæringer grunnet nedgang i oljeinvesteringene, som har preget nyhetsbildet i det siste.

Les også:

- Viktig å ha is i magen

Lien velger å fremheve de mange positive trekkene som følge av økte olje- og gassinvesteringer i nord.

Levert-rapporten fra Kunnskapsparken i Bodø viser stor optimisme blant bedriftslederne etter rekordåret 2013 – og trolig nytt rekordår i 2014.

- Det er viktig å ha is i magen. Nord-Norge vil nå gå fra tre felt i drift til fem, sier han, og legger til:

- Jeg har høye forventinger til olje og gass i nordområdene.

Største utbygging

Samme budskap gjentar Statoil ved Hans Jakob Hegge, direktør Statoil Drift Nord.

- Ta for eksempel Aasta Hanssteen utenfor Nordland. Det er Norges største utbygging for tiden. Allerede ligger man an til å overoppfylle med hensyn til lokale ringvirkninger, sier Hegge.

Myre rett ved Tromsø?

For å illustrere noen av utfordringene for oljeindustrien i nord - lange avstander og manglende kunnskaper - bruker Lien et eksempel fra hans barndomsby.

- Myre; er det i nærheten av Tromsø, spør de. Folk i Oslo blir overrasket når jeg sier at det er seks timers biltur mellom Myre og Tromsø, sier Lien.

- Ikke eksotisk

Ministeren gjorde også et poeng av olje i Arktis – altså nord for polarsirkelen på ingen måte er noe nytt.

- Nord for polarsirkelen er ikke eksotisk, ikke for meg, og ikke for de fleste av oss, sier Lien og nevner at i motsetning til andre arktiske områder der oljeindustrien lokkes til, er Nord-Norge både varmere og har det meste av infrastruktur på plass.

Ising og mørke

Han iler likevel til med å innrømme at oljeboring langt til havs i nord har sine utfordringer med hensyn til ising, mørke, ukjent geologi og lange distanser.

- Vi må bruke den beste tilgjengelige teknologien, sier han.