For første gang på 20 år deler norske myndigheter ut lisenser i et helt nytt leteområde på norsk sokkel, i det nye havområdet helt mot russergrensen. Det skjer i 23.lisensrunde. Runden er forsinket på grunn av ekstra kartlegging av havbunnen (seismikk), men tildelingen er ventet før jul.

Olje-og energiminister Tord Lien (Frp) forteller om stor interesse for 23.lisensrunde – ikke bare blant de mange små aktørene på norsk sokkel, men også gigantene.

- Interessen har vært overveldende. Det er hyggelig med den betydelige underskogen av små selskaper, men jeg har vært bekymret for at de virkelig store selskapene hadde blitt for avslappet på norsk sokkel. I 23.runde kommer imidlertid også disse på banen. Men vi ønsker jo enda flere av de store internasjonale selskapene.

Signalene gleder Arvid Jensen i PetroArctic:

- At de store selskapene er tilbake er særdeles viktig. Statoil er klar nummer èn i Barentshavet og italienske Eni like klar nummer to fulgt av Lundin og østerrikske OMV. Men vi trenger også de virkelig store som Exxon og Shell. I et så jomfruelig område er det behov kolossalt mye risikokapital.

140 nominasjoner

Totalt 160 blokker er nominert. Hele 140 av dem ligger i Barentshavet. Se grafikk lenger ned i saken.

Det er de siste to årene gjort en rekke store funn i Barentshavet, senest i september i fjor, da OMV landet en fulltreffer i Wisting-prospektet.

Grafikken viser at nominasjonene er sentrert rundt Wisting og Castberg-funnet - samt det nye leteområdet i øst.

Den forrige regjeringen la frem forslag til åpning av Barentshavet sørøst og rammer for 23. konsesjonsrunde i en stortingsmelding våren 2013.

I meldingen ble det slått fast at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet ved iskanten nå, samt at dette ikke er til hinder for at det kan drives petroleumsvirksomhet i hele Barentshavet sørøst.

For å ivareta hensynet til viktige miljøverdier langs iskanten, ble det foreslått å sette tidsbegrensninger for leteboring i oljeførende lag i et område nær iskanten, samt for et område nær grunnlinjen.

Flere av de internasjonale gigantene har vist interesse. Det gjelder blant annet Shell, BP og Chevron - samt ConocoPhillips.

Hvor går isen?

Mindretallsregjeringen av Høyre og Frp er avhengig av politisk støtte fra Krf og Venstre.

Det har tidligere kommet politiske krav fra småpartier om å stoppe tildelinger i 23.runde, men uten tilslutning fra regjeringens støtteparti, Krf.

Olje- og energiminister Lien FrP) dog flere ganger vært svært tydelig på at 23. runde skal gjennomføres som planlagt.

Noe av stridens eple er en miljøfaglig definisjon av ”iskanten.”

Åpningen i 23. konsesjonsrunde av blokkene i Barentshavet sørøst, bygger på en definisjon av ”iskanten,” som er stikk i strid med definisjonen i forvaltningsplanen.

Mens forvaltningsplanen definerte iskanten som "maksimal utbredelse av havis de siste ti årene", ble definisjonen senere endret til ”den til enhver tid observerte iskant.”