Politikerne i Tromsø står like før ferien foran en svært vanskelig beslutning som kan binde kommunen til store låneopptak:

Les sakene på nord24.no:

Tromsø Havn vil samarbeide med svartelistet russisk Putin-alliert

Synes det er ubehagelig å måtte avgjøre låneopptak på 600 millioner uten mulighet til å sette seg inn i saken

Vil be om 500-700 mill til ny havneutbygging i Tromsø

Ber politikerne om nye svære lån for giga-utbygging

- Ising er potensiell katastrofe

Johan Petter Barlindhaug, Russlandkjenner og styreleder i oljeselskapet North Energy, kjenner svært godt til det megastore LNG-prosjektet som Tromsø Havn nå konkurrerer om å få en bit av.

Gassfabrikkene skal bygges opp på den russiske tundraen i et område som inntil nylig har vært uten infrastruktur.

Det er det store russiske gasselskapet Novatek som bygger ut prosjektet i samarbeid med franske Total. Franske Technip har hovedkontrakten på LNG-fabrikkene og modulene vil etter all sannsynlighet bygges i Østen før det fraktes nordover.

Det er Tromsø Havns gunstige plassering som gjør at LNG-modulene kan bli hentet til Nord-Norge før de skal fraktes inn til Nordvest-Russland. Her - eventuelt enda nærmere russergrensen - kan en ligge å vente på et tidsvindu med godt vær.

- Tromsø vil ha en fordel av nærheten til utbyggingen, samt store tilgjengelige arealer. Avstanden fra for eksempel Sør-Norge eller aktuelle havner i Nederland og Belgia kan fort bli for lang.

Vær og klimatiske forhold er en svært sentral utfordring:

- Det er is store deler av året. Her er det polare lavtrykk og ising. Hvis du seiler inn så store moduler, med mye stål og mye rør, er det som skapt for ising. Da har du en vanskelig situasjon. Ising er en potensiell katastrofe for slike moduler.

- Veldig krevende

Han mener at det blir svært viktig for Tromsø-politikerne, som skal ta stilling til lån på 500-700 millioner kroner, å få vite hvem som er kontraktsmotpart og hvilke garantier som finnes.

- Ingenting er sikkert med russerne. Med franskmenn som motpart ville jeg følt meg trygg. Når det gjelder russerne er det mer usikkert. Det vil avhenge av garantier fra vestlige banker.

Tidsplanen – første fabrikk på plass i 2017 – er svært ambisiøs:

- Det er veldig krevende, ja, veldig, veldig krevende. For eksempel ble prestisjebyggingen Prirazlomnoye 17 år forsinket. Det kan fort bli forsinkelser.

Må skreddersys

Selv om Technip er verdensledende på LNG-utbygginger, minner Barlindhaug om at de nye gassfabrikkene må spesiallages og at "skreddersydde" Snøhvit i Hammerfest – som er tre ganger mindre – har opplevd store oppstartsproblemer.

Men det som kan tale for en raskere utbygging enn øvrige russiske prosjekter er følgende:

I motsetning til gigantiske Shtokman – der Statoil trakk seg ut – er Jamalutbyggingen lovet store skattelettelser. Novatek melder dessuten at alt fra flyplass og havn til kraftstasjoner og øvrig infrastruktur begynner å komme på plass før storutbyggingen.

FAKTA JAMAL LNG

  • Jamal LNG, der russiske Novatek hovedeier, har lisensen for leting og produksjon i Tambeyskoye-feltet.
  • Det store feltet ble oppdaget i 1974 og ligger på Jamalhalvøya i Nordvest-Russland.
  • Sabetta er hovedhavn. Herfra vil spesialbygde LNG-tankere brukes for å skipe gassen til markedet.
  • Deler med lang leveringstid (varmevekslere, gassturbiner og kompressorer for LNG-fabrikkene) er satt i bestilling.
  • Langtidskontrakter for 75 prosent av LNG-volumet er inngått. Det er startet forhandlinger om finansiering med banker og finansinstitusjoner.
  • To borerigger begynte produksjonsboring i 2013, der åtte brønner ble ferdigboret i 2013.
  • Det er gjort klart areal for den første LNG-fabrikken. Infrastruktur ble bygd i 2013 inkludert flyplass, veier, drivstofflagre, kraftstasjon, med mer.
  • 60 prosent av flyplassen er ferdigstilt.
  • Endelig investeringsbeslutning ble gjort i desember 2013 og det første LNG-toget skal stå klart i 2017.

Kilde: Novatek