Gå til sidens hovedinnhold

Mener First House bør etterforskes av Økokrim

Artikkelen er over 7 år gammel

Geelmuyden.Kiese mener konkurrenten kan ha brutt straffeloven i Troms Kraft-saken. - Når det gjelder insinuasjoner om korrupsjon, er de så grove og grunnløse at vi undrer oss over motivet, svarer First House-sjefen.

Hans Geelmuydens byrå Geelmuyden.Kiese og kommunikasjonshuset First House er to av de største aktørene i norsk pr-bransje.

Geelmuyden.Kiese (GK) har klaget konkurrenten inn for bransjeorganisasjonen KOMM for brudd på organisasjonens etiske retningslinjer, skriver DN.no.

I klagebrevet skrev GK at «mediene har de siste månedene avdekket en rekke kritikkverdige forhold» og hevdet at First House (FH) til sammen har brutt åtte punkter i organisasjonens regelverk.

GK peker blant annet på Straffelovens paragraf 276 c og skriver at «bestemmelsen regulerer korrupsjon og kommunikasjonsrådgivere og det er særlig saken om Troms Kraft, men også selve forretningsmodellen til First House som det stilles spørsmål ved».

- Vi spør oss hvorfor ikke Økokrim har vedtatt å etterforske Troms Kraft og First House, sier Hans Geelmuyden til Dagens Næringsliv.

Administrerende direktør Per Høiby svarer slik på at Geelmuyden.Kiese etterlyser Økokrim-etterforskning av First Houses rolle i Troms Kraft-saken:

- Når det gjelder insinuasjoner om korrupsjon, er de så grove og grunnløse at vi undrer oss over motivet. Å slenge om seg med slike påstander, er ikke i tråd med god etikk og forretningsskikk, som klageren i andre sammenhenger hevder han er opptatt av, sier han til DN..

First House og Troms Kraft

First House, med Jan-Erik Larsen i spissen, ble hyret inn av kraftselskapet Troms Kraft i 2010, med det formål å få lokalpolitikerne i Tromsø til å endre mening om en eierskapsmelding, og slik godta delprivatisering av selskapet.

Troms Kraft hadde planer om ekspansjon, men var avhengig av å få Tromsø Kommunes godkjennelse av en eierskapsmelding og aksjeavtale for å kunne gjennomføre sine planer. Utover høsten skjønner ledelsen i Troms Kraft at kommunen ikke nødvendigvis vil godkjenne eierskapsmeldingen.

Jan-Erik Larsen er tidligere Arbeiderparti-topp og har vært rådgiver for Jens Stoltenberg, før han ble partner i First House.

I forkant av oppdraget i Troms Kraft skrøt han av sitt Ap-nettverk, deriblant Stoltenberg og tidligere sjefredaktør i Nordlys - Hans Kristian Amundsen.

Økokrim har ikke etterforsket forholdet mellom Troms Kraft og First House. Overfor DN sier Økokrim at det er strenge beviskrav knyttet til paragragen Geelmuyden henviser til.

En rekke forhold - deriblant at Troms Kraft hyret First House for å påvirke egne eiere - har vært gjenstand for granskning. I granskningsrapporten får både Troms Kraft og First House sterk kritikk.

Mange saker

Nord24 ogNordlys har skrevet en rekke saker om First House og Troms Kraft:

Straffeloven:

  • § 276 c. For påvirkningshandel straffes den som
  • a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag, eller
  • b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag.
  • Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet.

Kommentarer til denne saken