Gunnar Wilhelmsen går rundt og smiler og prater på gigantiske oljemessen ONS i Stavanger, som hittil har trukket over 75.000 besøkende. I går kveld holdt grupperingen, som kjøpte den nedlagte marinebasen utenfor Tromsø, en presentasjon for alle interessenter på Tou Scene i utkanten av byen.

Det er gjort milliardinvesteringer på Olavsvern siden basen ble etablert på 1960-tallet, men anlegget fikk en prislapp på «bare» vel 38 millioner kroner.

Hittil har Olavsvern tiltrukket seg drivstoffkjeden UnoX. Investorer fra Vestlandet er også på plass.

Vet ikke omfang

Nå har Olavsvern Group inngått en avtale med selskapet PSW.

- De ønsker å etablere seg på basen, bekrefter Wilhelmsen overfor Nord24.

Det svære Herkules-fondet kjøpte før sommeren alle aksjene i PSW Group med begrunnelse i store vekstmuligheter.

- Omfanget vet vi ikke ennå. Vedlikehold og subsea-utstyr er deres bransje, sier Wilhelmsen.

- Men blir dette i direkte konkurranse med Tromsø Havn?

- Ikke slik jeg ser det.

I Bergen også

PSW er allerede på oljeterminalen Mongstad. Her her selskapet 5.000 kvadratmeter med 90 tonns krankapasitet.

Tidligere i år inngikk PSW i Bergen og SEARIG Group med hovedkontor i Molde en omfattende samarbeidsavtale innen offshore-, subsea- og boremarkedet i Nordsjø-området. Avtalen gjelder vedlikehold og modifikasjoner av subsea og borerelatert utstyr for riggeiere og oljeselskaper

2013 hadde PSW en omsetning på 190 millioner kroner og et overskudd, før avskrivninger, på 16 millioner kroner.

OLAVSVERN GROUP

  • En gruppe investorer med forankring både lokalt i Tromsø og på Vestlandet kjøpte marinebasen fra Skifte eiendom for 38,1 millioner kroner.
  • Målet med kjøpet er å utvikle anlegget til et industriområde primært med tanke på den voksende petroleumsbransjen i nord.
  • Den første kontrakten ble signert med drivstoffkjeden UnoX.
  • Totalt har Olavsvern en overnattingskapasitet på 150 personer.
  • Området er enormt. Tomta tilsvarer rundt 150 fotballbaner. Bygningsmassen – med fjellanlegg, administrasjon, kontorbygg, kantine og «hotellrom» er på til sammen 38.000 kvadratmeter.
  • I fjellanlegget er det en lang rekke verkstedhaller av ulik størrelse, inkludert en 340 meter lang ubåtdokk.