Imorgen arrangerer Norsk Petroleumsforening konferanse i Tromsø.

Tema er oljeboring i Arktis.

Det vises til at olejaktivitet i Arktis på ingen måte er noe nytt.

2000 brønner i Arktis

Over 70 år er det boret 2.000 brønner i Arktis.

Det er gjort 450 funn med 140 millioner fat olje og gass.

På norsk sokkel har funnet av Wisting og Johan Castberg langt nord økt interessen betydelig for oljeleting i Arktis.

Konferansen tar for seg den videre utviklingen av oljeaktivitet i Arktis, ikke minst behovet for teknologiutvikling.

Andre utfordringer er avstand til markedet, miljø og klima, energisikkerhet i Europa - med mer.

Kunnskapsparken i Bodø legger også frem den årlige Levert!-rapporten. Her kommer ferske tall som viser hva oljeindustrien betyr for Nord-Norge.

Toppene kommer

Flere av oljetoppene innen politik og industri har meldt sin ankomst.

På gjestelisten er:

  • Anders Mørland, DONG E&P
  • Hans Jakob Hegge, Statoil, drift nord
  • Tord Lien, olje-og energiminister
  • Harald Brekke, Oljedirektoratet
  • Jan G. Nordstrøm, Rystad Energy
  • Rodrigo Pinto Scholtbach, International Energy Agency (IEA), om gassmarkedet etter Ukraina-krisen.
  • Thor Otto Lohne, Gassco
  • Aksel Asp, ExxonMobil Production / Esso Norge AS
  • Børre Johan Paaske, DNV-GL