Det melder Statoil i en børsmelding.

Statoil velger nå å selge seg ned i i Aasta Hansteen, Asterix og Polarled, og trer ut av to lisenser på norsk sokkel mot et beløp på 1,3 milliarder amerikanske dollar, inkludert betinget betaling.

"Gjennom denne transaksjonen vil Statoil frigjøre midler fra Aasta Hansteen feltutbyggingsprosjekt, samtidig som selskapet fortsetter som operatør med en eierandel på 51 prosent."

I tillegg trer Statoil ut av Vega- og Gjøa-feltene. Transaksjonen omfatter nedsalg i fire letelisenser i Vøring-området.

- Betydelige verdier

Kjøper er Wintershall, et tysk-basert energiselskap og en veletablert aktør på norsk sokkel.

- Vi realiserer betydelige verdier som er skapt gjennom en vellykket utvikling av våre eiendeler. Transaksjonen øker vår fleksibilitet i videreutviklingen av vår portefølje, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i Statoil.

Transaksjonen består av et kontantbeløp på 1,25 milliarder amerikanske dollar, og et vederlag på 50 millioner amerikanske dollar som er knyttet til milepæler på Aasta Hansteen. Bokført gevinst fra transaksjonen ventes å ligge på mellom 0,7 og 0,9 milliarder amerikanske dollar.

Investerer for 20 mrd dollar

Statoil skal investere for om lag 20 milliarder amerikanske dollar hvert år i perioden 2014-2016. Dette omfatter Gudrun-prosjektet på norsk sokkel, som

startet produksjonen i april i år, mens Valemon vil starte produksjonen mot slutten av året. I tillegg er prosjekter som Aasta Hansteen og Gina Krogh i

gjennomføringsfasen, mens Johan Sverdrup og Johan Castberg er under planlegging.

Letevirksomheten forblir høy med 50 letebrønner som etter planen skal bores på verdensbasis i 2014.