– Jeg har ikke tatt til orde for at norsk olje bør bli liggende under bakken, understreker Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han ønsket onsdag å presisere sitt syn på norsk olje- og gasspolitikk, etter at bransjen har uttrykt bekymring for at Ap kan komme til å endre kurs.

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at to tredeler av verdens fossile energiressurser må bli liggende i bakken hvis vi skal unngå farlige klimaendringer. Støre mener det er viktig å lytte til dette budskapet, men avviser at den samme brøken skal gjelde for norsk petroleumsutvinning.

– Det vil være et dårlig virkemiddel å vedta en brøk for hva vi ikke skal utvikle på norsk sokkel, sier Støre til NTB.

Ap-lederen legger til at han tror uttalelsene hans om oljeutvinningen er blitt feiltolket av aktører som har politisk interesse av å misforstå ham.

– Kjenner ikke sluttregnskapet

Støre avviser imidlertid ikke at noen av de norske olje- og gassforekomstene kan bli liggende ubrukt som et resultat av andre miljøpolitiske virkemidler. Et eksempel er avgifter på CO2-utslipp, som gjennom flere år har bidratt til at noen felt er blitt ulønnsomme.

– I tillegg finnes det felt i Norge som ikke er åpnet for leting av ulike årsaker, og noe av dette vil kunne bli liggende i bakken. Hva som blir sluttregnskapet når oljealderen går mot slutten, vet ikke jeg. Dette er ikke et relevant mål for olje- og gasspolitikken, sier Støre.

Han vil ikke legge seg opp i oljebransjens lønnsomhetsvurderinger, men peker på at «det var mye stein igjen da steinalderen tok slutt».

Tidligere onsdag presenterte bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass en rapport hvor Støre holdes fram som en kilde til usikkerhet rundt norsk petroleumspolitikk. I rapporten spås det også at Ap kommer til å endre sin politikk i mer miljøvennlig retning.

– Hvis jeg er den største grunnen til uro i bransjen, har de små problemer, sier Støre til NTB.

Talte til AUF

Bakgrunnen for oppmerksomheten rundt Støres syn på oljepolitikken, er uttalelser den nye Ap-lederen har kommet med de siste månedene.

I en tale på AUFs sommerleir på Gulsrud viste Støre til IEAs anslag for hvor mye kull og olje som bør ligge ubrukt. I et intervju med NTB sa Ap-lederen at «vi ikke kan si at dette ikke gjelder oss».

Også i sin første landsmøtetale som Ap-leder i juni gjorde Støre det klart at klimatiltak bør prioriteres svært høyt.

– Klima er ikke én sak, klima er en ramme rundt alle saker. Vårt eneste svar kan ikke være at Norge kjøper kvoter, sa han da.

– Uklare signaler

I den nye rapporten lagt fram av Norsk olje og gass, pekes det på politiske beslutninger som skal ha skapt usikkerhet for bransjen. Både elektrifiseringen av Utsirahøyden og økt CO2-avgift nevnes i denne sammenhengen.

– Nye uklare politiske signaler kan føre til at norsk sokkel blir mindre attraktiv, advarer organisasjonens leder Gro Brækken.

Mens Brækken er bekymret for at små oljefelt ikke skal bli utnyttet, mener tidligere BI-professor Øystein Noreng at det kan være riktig å dempe aktiviteten i oljesektoren av hensyn til norsk økonomi. Ifølge Noreng er det tegn til overoppheting i petroleumsnæringen.

– En skattereform kunne være et mulig tiltak for å dempe overopphetingen, sier Noreng til NTB.

Andre forskere har tidligere advart om at høy aktivitet i oljebransjen kan skape vanskeligere forhold i fastlandsøkonomien. Støre er enig i at dette er en faktor som har betydning for utformingen av oljepolitikken.

– Vi politikere har et ansvar for helheten i økonomien, understreker han. (©NTB)