Halvårsregnskapet 2014 for Troms kraft-konsernet viser tegn til bedring sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Inntektene går imidlertid betydelig ned - 300 millioner kroner sammenlignet med samme tid i fjor.

- Inntektene har gått ned som en kombinasjon mellom nedgang i kraftprisene og reduksjon av ulønnsomme kontrakter i Sverige, sier Semming Semmingsen.

- Hvor mye av omsetningsnedgangen kommer fra Sverige?

- Det dreier seg om drøye 250 millioner kroner, så det aller meste kommer egentlig der. Men det er ulønnsomme kundekontrakter som har gått ut. I og med at de ikke var lønnsomme ser du av regnskapet at topplinjen har gått ned, mens bunnlinjen likevel er forbedret, sier han.

- Og egenkaptalen er nå på 21,5 prosent? Hva er bankenes krav til dere?

- Per i dag er kravet 20 prosent nå, men vi skal tilbake til 25 prosent, sier Semmingsen.

- Hvor lang tid har dere på dere?

- Vi har bare dette året på oss. I 2015 må vi opp på 25 prosent.

- Oi. Hvordan skal dere klare det på et halvt år?

- Vi jobber med konkrete tiltak som vil styrke egenkapitalen. Du skal få høre noe så snart jeg har noe å fortelle deg. Men du får ikke mer enn det nå, sier Semmingsen, som ikke vil konkretisere når en løsning er på plass.

Han sier de anser resultatene de leverer for å være tilfredsstillende og i tråd med forventningene.

- Vi har fått positive resultater tilbake i regnskapene og det vil fortsette.

- Hva sier dere til eierne?

- Vi sier til våre eiere at vi jobber med forbedringene. Vi har fortsatt behov for å styrke egenkapitalen ytterligere. Det jobber vi med videre. Vi må fortsatt være tålmodig, men vi er på rett vei, sier han.

- Når du sier vi; er det eierne eller dere selv dere da sikter til?

- Jeg håper at eierne ser at selskapet beveger seg i riktig retning og at de også er tålmodig i den forstand at de ser at det vil ta litt tid før vi kommer tilbake i utbytteposisjon, sier Semmingsen.

I en pressemelding skriver Troms Kraft at "alle virksomhetsområder leverer positivt sammenlignet med tilsvarende periode i fjor".

Spesielt nevnes Troms Krafts datterselskap i Sverige, Nordic Green Energy (det skandaliserte Kraft & Kultur). Her er overskuddet første halvår neste 15 millioner kroner - forbedret med nesten 36 millioner kroner.

- Resultatet viser at det har vært arbeidet godt i alle virksomhetsområder. Vår økonomiske og finansielle situasjon er fortsatt utfordrende, og vi holder fast på vårt hovedfokus som er å finne gode og langsiktige løsninger for å styrke egenkapitalen samt forbedre inntjeningen, sier konsernsjef Semming Semmingsen, ifølge en pressemelding.

- Styret er tilfreds med resultatet for første halvår. Organisasjonen har jobbet godt og tatt grep om den anstrengte situasjonen. Resultatet viser et selskap som klarer å løfte seg, og som beveger seg i riktig retning, sier styreleder i Troms Kraft, Inge K. Hansen i en pressemelding.

Egenkapitalandelen har gått betydelig ned sammenlignet med fjoråret, men noe opp sammenlignet med starten av året.

TROMS KRAFT (halvårstall per 30.06.2014 (første kolonne) sammelignet med halvårstall per 30.06.2013 (andre kolonne), tall i mill kroner)

Omsetning

1070

1392

Driftsresultat

140

115

Egenkapital

1342

1793

Netto rentebærende gjeld

3755

3766

Egenkapitalandel

21,5 %

26,1