Arne Sigve Nylund, direktør for norsk sokkel i Statoil, er i Tromsø. Han går litt krøkkete. Det er dagen etter han selv syklet amatørdelen av Arctic Race.

I gatene henger store bannere som viser at Statoil har sponset sykkelløpet Arctic Race.

- Statoil har fått kritikk for "grønnvasking" ved å sponse Arctic Race og festspillene i Harstad. Hvordan oppleves det?

- Greenpeace har sine markeringer. Vi gjør det vi kan for å drive butikken på en forsvarlig, sikker og bærekraftig måte.

- Gass er løsningen

Nylund sier at det ligger fast at Statoil skal drive mest mulig klimavennlig i sin virksomhet og mener at spesielt norsk gass er en del av løsningen.

- Hadde man stoppet gass til Europa, så hadde hadde det blitt 300 millioner tonn ekstra CO2- utslipp. Gass er 50-70 prosent mer CO2-vennlig. Debatten om klima og CO2 må løftes til et globalt nivå.

- Men hva synes Statoil om Arbeiderpartiets nylige vingling i oljepolitikken der man antyder at også norske ressurser må forbli i bakken og samtidig vil se på tildelinger av lisenser og ressursuttaket fra hvert felt?

- Jeg skal ikke ha så mange synspunkter på politiske dragninger og hva politiske ledere sier. Men vi har et ansvar i våre eksisterende konsesjoner om å hente ut maksimalt av ressursene på hver plass. Vi mener dessuten at vi driver vår virksomhet på en CO2-effektiv måte i forhold til klima. Men man kan ikke ensidig bare fokusere på klima. Norge er ikke alene, men en del av verden som trenger energi, sier Nylund, og henviser blant annet til at Verdens Energibyrå (IEA ) mener at uttaket av gass og olje kan økes - mens kull går ned - og at man samtidig kan nå klimamålene om mindre enn to grader oppvarming.

- Men Ap har vel et poeng når man sier at det er mer utslipp av CO2 når man skal hente opp de siste oljerestene fra hvert felt?

- Når man tar ut mer ressurser må man bruke mer maskiner og dermed blir det mer CO2-utslipp, men det skal gjøres på en energieffektiv og CO2-effektiv måte.

- Men hvis gass er en del av løsningen, hvorfor jakter oljeselskapene mest på olje og mindre på gass?

- Det er ofte både gass og olje i et reservoar. Dessuten trenger vi olje også, sier Nylund, og påpeker at selskapet leter etter mer gass rundt blant annet Aasta Hansteen.

Beslutning i 2015

Statoil har ambisjoner om å øke ressursuttaket - hvor mye olje og gass som hentes ut fra hvert felt. Målet er å øke uttaket fra hvert felt fra dagens nivå på cirka 44 prosent til rundt 60 prosent - og rundt 70 prosent for giganten Johan Sverdrup.

I nord venter mange i spenning på hva som vil skje med funnet Johan Castberg som har blitt utsatt på grunn av høye kostnader og få nærliggende funn. Derfor har Statoil henvendt seg til konkurrentene med tanke på samarbeid. Tanken er at Castberg-funnet kan være et feltsenter for eventuelle nye samt eksisterende funn i nærområdet der andre oljeselskaper har eierskap.

- Vi har foreløpig ikke fått noen formelle svar på henvendelsen.

En beslutning for de to alternativene (1. semi og ilandføring av olje i Finnmark eller 2. oljeproduksjon og transport til havs - fpso) er utsatt.

- Vi vil jobbe hardt frem mot 2015 før det tas en endelig beslutning.

Skuffelsene

I det siste er det skrevet mye om Statoils skuffelser etter den store borekampanjen i Barentshavet.

Statoil understreker at det er et enormt område det letes. For eksempel ble Snøhvit funnet på brønn nummer tre, mens Goliat ble funnet på brønn 58. Skrugard/ Castberg ble funnet som nummer 87 og Drivis på nummer 108.

- Vi lærer hva som fungerer på ulike dyp. Vi tror fortsatt på Barentshavet, men det går i bølgedaler. Det er tegn til hydrokarboner, men vi må bli enda bedre å sikte inn.

I det siste har fallende oljepris og fallende oljeetterspørsel bekymret bransjen.

- Men hva betyr fallende oljepris og fallende etterspørsel for leting i dyre områder som Barentshavet?

- Oljeprisen er viktig med hensyn til inntjeningen. Den langsiktige trenden er viktig. Gitt at den går ned er det enda viktigere med en stor innsats for å få ned kostnadene.

- Olje og gass i minst 40 år til

Nylund understreker at selv om det har vært boreskuffelser i nord den seneste tiden så er landsdelen en satsingsområde med utbyggingen av gassfeltet Aasta Hansteen, oppbygging av Harstad-kontoret, Snøhvit, Johan Castberg-funnet og ytterligere flere boringer:

- Fremtiden er veldig spennende både for Norge og alle landsdelene. Vi tror på olje og gass i minst 40 år til - og håper enda lenger.

Kort tid etter intervjuet er det målgang i Arctic Race etter norsk spurtduell i en multinasjonal konkurranse - ikke ulikt kapløpet i Barentshavet....