Entreprenør i Tromsø har fått konkurskarantene: – Skjellig grunn til mistanke

Får ikke starte næringsvirksomhet de neste to årene.