EU-domstolen har tatt forbrukernes side i et spørsmål om erstatning. Det kan få store konsekvenser for flyselskapene og billettprisene, skriver Nettavisen.

Flyselskaper som innstiller reiser eller får forsinkelser grunnet uforutsette tekniske problemer, plikter å gi passasjerene erstatning, slår EU-domstolen fast i en dom som ble avsagt torsdag.

Dommen gjelder en sak der nederlandske passasjerer ble 29 timer forsinket på en KLM-flyving mellom Equador og Amsterdam i 2009.

KLM avviste å gi en kompensasjon til en passasjer som krevde erstatning. Begrunnelsen var at forsinkelsen var forårsaket av en uforutsett teknisk feil. Dagens dom gir passasjeren medhold i at uforutsette tekniske feil også skal gi erstatning.

Opptil 600 euro i erstatning

I henhold til EU-reglene skal flypassasjerer som rammes av forsinkelser på minst to timer, kompenseres med mellom 250 og 600 euro av flyselskapet.

Før dagens EU-avgjørelse har flyselskapene sluppet å betale erstatning for uforutsette tekniske problemer som avdekkes under drift.

Den ferske dommen slår imidlertid fast at tekniske feil på fly nesten aldri er å anse som ekstraordinære omstendigheter.

Passasjerene har derimot fortsatt ikke krav på erstatning for forsinkelser forårsaket av skjulte produksjonsfeil, terrortrusler eller sabotasje.

De nye reglene kan føre til at flyselskapenes erstatningsutgifter øker betraktelig, noe som igjen kan gi høyere billettpriser.

Forbrukerrådet har ikke svart på NA24s henvendelser i dag, men det er ventet at det kommer en pressemelding i ettermiddag.

Norwegians advokater sitter i skrivende stund og leser igjennom dommen, opplyser flyselskapets pressekontakt Lasse Sandaker-Nielsen.

Norwegian nektet flest

Onsdag ble det kjent at Norwegian er det flyselskapet som sa nei til flest vedtak fra Transportklagenemnda om erstatning til kunder i 2014. Alle sakene handler om kunder som ikke fikk fly med Dreamliner.

I fjor ble 25 av Transportklagenemndas vedtak helt eller delvis ikke fulgt av flyselskapene klagene var rettet mot. Åtte av sakene var rettet mot Norwegian, skrev NTB onsdag.