(Nordlys)

AN: En ny rapport viser at kostnadene ved å legge ned Andøya flystasjon og bygge opp på Evenes, kan bli sju milliarder kroner dyrere enn det Stortinget har lagt til grunn, skriver NRK.

– Hvis kostnadene som rapporten har kommet fram til er i nærheten av riktig, så rokker dette ved hele grunnlaget for å flytte basen fra Andøya til Evenes, sier leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Senterpartiet har fått Samfunnsøkonomisk analyse til å utarbeide rapporten for dem.

– Det har vært stilt så mange spørsmål ved å legge ned Andøya flystasjon og flytte aktiviteten til Evenes, så derfor ønsket vi å få en egen rapport som går gjennom tallene, sier Slagsvold Vedum.

Det var i november i fjor det ble vedtatt å legge ned Andøya flystasjon.

De maritime overvåkningsflyene skal i stedet operere fra Evenes, der Forsvaret nå skal bygge opp en egen base både for jagerfly og overvåkningsfly. Argumentet har vært at det er billigere å drifte én base enn to, skriver NRK på sine nettsider.