NARVIK (Fremover): Da statssekretær Øystein Bø besøkte Andøya tirsdag møtte han blant annet de ansatte på Andøya flystasjon – flystasjonen som skal legges ned når de nye maritime patruljeflyene P-8 Poseidon overtar for dagens aldrende P-3 Orion.

Fra 2021 skal de nye patruljeflyene fases inn, og fra da skal Evenes skal overta base for den maritime patruljevirksomheten med fly.

Utvidelse av rullebanen på Evenes

Det har tidligere vært framsatt påstander om at Evenes må  utvide rullebanen for å kunne fungere som base – både for de maritime patruljeflyene, og for kampflyet F-35 som skal ha Evenes som framskutt operasjonsbase.

Tirsdag fikk Øystein Bø på nytt spørsmål om det var korrekt at Evenes måtte forlenge rullebanen med 1.000 meter før basen skal fungere som framskutt operasjonsbase for Norges nye kampfly – og som hovedbase for de nye maritime patruljeflyene P-8 Poseidon.

Bakgrunnen er en rapport fra konsulentselskapet Rambøll som tidligere har konkludert med at en forlengelse av sørenden av rullebanen på Evenes vil føre til en mindre bratt glidebane fra nord.

Vil koste milliardbeløp

– Planlegger dere det, spurte journalist Alf Ragnar Olsen fra Andøyposten.

 

– Da er du på et detaljnivå jeg ikke har forutsetninger for å svare på, svarte statssekretæren.

Journalisten slo deretter fast at svaret var oppsiktsvekkende ettersom prisen for en forlengelse av rullebanen på Evenes vil koste milliardbeløp.

– Store økonomiske konsekvenser

Da statssekretærens svar «detaljnivå» ble til «detalj» i et oppfølgingsintervju med Andøyas ordfører Jonni Solsvik, reagerte ordføreren med følgende uttalelse til Andøyposten:

– Dette er en betydelig endring i forhold til beslutningsgrunnlaget, der det lå til grunn at det ikke var behov for i investeringer i flyoperative flater.

USA har dronetestet Evenes 

– Nå viser det seg at dette var feil, og det har store økonomiske konsekvenser. Partiene i Stortinget må utfordre regjeringen på dette, sier Solsvik til avisen.

Får spørsmål i Stortingets spørretime

Til nettstedet Vesterålen Online sier nå Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete at hun er rystet over at en forlengelse av rullebanen på Evenes avfeies som en detalj.

Ifølge Vesterålen Online vil forsvarsministeren bli bedt om å svare Stortinget på avvikende tall og forhold, som en direkte følge av avsløringer brakt på banen av Andøyposten.

 

Forsvarsministeren vil svare på spørsmålene fra Navarsete i Stortingets spørretime onsdag.

Navarsete sier til Vesterålen Online at hun håper opplysningene vil bidra til at flertallet på Stortinget snur.