Troms og Finnmark får 63 millioner kroner til viktige sjømatveier.

- Senja er en vekstregion for sjømat, og bidrar hvert år til å skape flere jobber og aktivitet som er viktig for hele landet vårt. Jeg har flere ganger vært på Senja og sett den imponerende utviklingen som har vært i sjømatnæringen der de siste årene, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

De store sjømatveiene på Senja og Skjervøy trenger begge kraftig oppgradering. Men en trang fylkesøkonomi har gjort det vanskelig med store løft. Nå kommer hjelp fra sentralt hold.

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen opprettet en tilskuddsordning for fylkesveier som er viktige for næringstransport. I 2020 er det bevilget 91,5 mill. kroner til ordningen, og i statsbudsjettet for 2021 som ble vedtatt sammen med Fremskrittspartiet forrige uke er det satt av ytterligere 100 millioner kroner. Det melder regjeringen i en pressemelding.

Troms og Finnmark har for 2020 fått tilskudd til tre prosjekter:

  • 26 millioner kroner til FV7886 Senja-Huselv til Husøy
  • 15 millioner kroner til FV86 Straumsbotn – Torsken
  • 22 millioner kroner til FV8690 Storstein fergekai (fergesambandet til Arnøya)

Tilskuddet fra staten er oppad begrenset til 40 prosent av prosjektkostnaden eksklusiv merverdiavgift. Den fylkeskommunale andelen er satt til minimum 60 prosent.

- En av de viktigste forutsetningene for større vekst, bosetting og utvikling er gode veier. Derfor var det viktig for oss å få på plass denne tilskuddsordningen. Den vil være med å bedre transporten av sjømat blant annet på Senja. God framkommelighet er helt avgjørende for at vi lykkes med å utnytte de mulighetene vi har i nord, sier Solberg.

Førstekandidat for Troms Høyre Erlend Svardal Bøe sier tildelingen er viktig for hele regionen.

- De som har kjørt rundt omkring på Senja vet hvor begredelig veiene er flere steder. Veier som skaper trafikkfarlige situasjoner for folk og veier som hindrer næringslivet i å få fersk fisk raskest og tryggest mulig fram. Derfor er denne tildelingen viktig for sjømatnæringen på Senja, men også for hele Troms og Finnmark. Det viser at regjeringen ser viktigheten av god infrastruktur i nord, og at de med denne tilskuddsordningen er villig til å ta tak i problemet.

- Min ambisjon for Troms og Finnmark er at tilskuddsordningen skal bli større og bedre, slik at vi i årene framover får tilskudd til enda flere veier som trenger utbedring og som er viktig for sjømatnæringen i nord.

LES OGSÅ: Risikerer store tap på fergekutt: – Dette er by mot land