Nå er det mulig å få fastrentelån ned til 2,50 prosent rente (for 3 år) hos flere av de landsdekkende bankene våre. Det viser tall fra Finansportalen. Også for bindingstider på 5 og 10 år er det historisk lave renter.  Men ekspertene lar seg ikke uten videre rive med av de gode tilbudene. Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1-Gruppen, kjent fra «Luksusfellen» på TV, tolker de lave fastrentetilbudene som et signal om at det vurderes som sannsynlig at den flytende renta kommer til å falle ytterligere.

- Alt tyder på at vi kommer til å ha lave renter ei god stund framover. Så langt vi kan se er det ingenting som tyder på noe rentehopp. De som får trøbbel ved en renteoppgang bør kanskje vurdere å binde renta nå, men de som har en grei økonomi lever godt med flytende rente, sier han.

- Hva gjør du selv?

- Jeg har flytende rente, og vurderer ikke fastrente, sier Gundersen.

Holder på flytende rente

Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea sier fastrenta er veldig lav nå, men at det historisk viser seg at det ikke lønner seg å binde renta.

- Hvis målet er å tjene/spare penger, så er ikke fastrente å anbefale. Men har man en trang økonomi er fastrente absolutt noe å vurdere nå, sier hun.

- Hva gjør du selv?

- Jeg har flytende rente, og det vil jeg nok fortsette med.

- Er det noe som tyder på at det kan bli en oppgang i renta?

- Nei, ikke med det første, sier Reitan.

Nordmenn flyter mest

I forhold til andre land er det svært få nordmenn som velger fastrente på lånene sine. Tall fra SSB viser tvert om at andelen med rentebinding har gått nedover det siste året. Per 3.kvartal 2014 var det under åtte prosent av bankutlånene til lønnstakere som hadde rentebinding.

- Det er ikke kultur hos oss for å binde renta. Vi har levd med oljepenger så lang tid, lav arbeidsledighet og en tro på at staten ordner opp, så vi føler oss trygge, sier Lars Nymo Trulsen, banksjef personmarked i Sparebanken Nord-Norge.

Han har heller ikke merket noen stor endring i etterspørselen etter fastrente i det siste, men sier det kan være et gunstig tidspunkt å binde renta på nå. 

- Hvis du har behov for å sikre deg langt fram i tid, så kan det være lurt.

I så fall er trolig 10 år lurere enn bare 3 år. For på 3 år kan man fort komme til å angre på bindinga hvis renta fortsetter nedover.

- Eksperter i markedet antyder at renta kan gå ytterligere ned, sier han.

I motsetning til de andre ekspertene har Nymo Trulsen selv fastrente på deler av sine egne lån.

- Det er ikke gullkantet, men det er trygt, sier han.