Fem parter er involvert. 50 millioner i potten. Men hvem kommunen saksøker er hemmelig.

Tromsø kommune forbereder søksmål etter kjempesmellen på Templarheimen.