Torghatten vil bruke M/F «Stetind» som tar 49 biler. Tidligere ble en mindre ferge brukt, men i fjor sommer ble M/F «Stetind» testet ut og ga god trafikkvekst.

Ikke overraskende: De siste par årene har ofte et stort antall biler stått igjen på fergeleiet i høysesongen.

Sambandet starter opp 25. mai i år, og er i drift til og med 2. september. Kontrakten gjelder for to år, med opsjon på et tredje år.

Tidligere har kontrakten vært på ett år og ett opsjonsår.

– Troms fylkeskommune finansierer driften av dette sambandet i felleskap med Nordland fylkeskommune. I og med at ingen av oss mottar noen midler gjennom inntektssystemet fra staten til drift av sommersambandene, er det viktig at vi klarer å opprettholde dette tilbudet uten at det går ut over andre tjenester vi skal levere, sier fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo.

Sambandet har de siste årene hatt sterk vekst. Det er viktig for reiselivet på Senja, der ferga knytter sammen den nasjonale turistvegen.