Peab Bjørn Bygg AS har vunnet kontrakten for renovering av kombihangaraen på Evenes flystasjon. Kontrakten er på 48 millioner.

Det melder Forsvarsbygg.

Peab har hatt flere kontrakter i forbindelse med utbyggingen på flystasjonen.

- Kombihangaren er viktig å få oppgradert slik at forsvarsevnen styrkes ved at Luftvernbataljonen får tidsriktige lokaler. Denne signeringen på slutten av året, viser at vi har et høyt tempo og holder tidsplanen frem til flyene kommer til Evenes, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg i en pressemelding.

- Dette er en den femte kontrakten vi har vunnet inne på basen. Det har vært viktig for oss å bidra til aktiviteten i byggebransjen for regionen. Vi hadde også rivning og rydding på rammeavtale på hangaren, så vi kjenner bygget godt, sier distriktssjef Rune Stenberg i Bjørn Bygg.

Evenes flystasjon

  • I henhold til stortingsvedtaket fra 2012, skal det etableres en fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes, med permanent NATO QRA-beredskap og periodisk treningsvirksomhet.
  • Evenes vil være beredskapsbase med kontroll av luftrommene i nordområdene, og skal håndtere deler av styrkeproduksjonen, samt nasjonale, nordiske og allierte kampflyøvelser.
  • Basen skal bygges ut for å kunne håndtere QRA-oppdraget.
  • Basen vil få fasiliteter til å kunne støtte operasjoner av en rekke fly samtidig, og det skal bygges tilstedevaktbygg, administrasjonsbygg og øvrig nødvendig infrastruktur.
  • Evenes skal være i stand til å støtte operasjoner, øvingsaktivitet og QRA-deployeringer med F-35 så snart F-35 overtar denne rollen fra F-16, foreløpig beregnet til 2021-2022.

Men Peab er ikke alene om de store kontraktene som nå lyses ut i forbindelse med oppgraderingen på Evenes. I november vamt Consto Nord kontrakten for nytt forsyningsbygg ved Evenes flystasjon. Denne var på 102 millioner.

Kombihangaren er på vel 2700 m2 og skal stå klar til bruk i løpet av siste kvartal 2021.