De har hatt fem sjefer på ett og et halvt år: – Det har vært slitsomt

MANGE LEDERSKIFTER: De ansatte i Finnmarken og Finnmark Dagblad har opplevd mange lederskifter på kort tid, både blant redaktører og daglige ledere. Nå styrer Svein Jørstad (t.v.) det redaksjonelle i de to avisene. Han tok over som konstituert redaktør etter Sverre Joakimsen (midten) i oktober, som igjen tok over for Gard Michalsen (t.h.) i sommer. Foto: Stian Eliassen (Finnmark Dagblad), Kine Moxness Sandnes (Finnmarken) og Stian Hansen (Finnmarken).

MANGE LEDERSKIFTER: De ansatte i Finnmarken og Finnmark Dagblad har opplevd mange lederskifter på kort tid, både blant redaktører og daglige ledere. Nå styrer Svein Jørstad (t.v.) det redaksjonelle i de to avisene. Han tok over som konstituert redaktør etter Sverre Joakimsen (midten) i oktober, som igjen tok over for Gard Michalsen (t.h.) i sommer. Foto: Stian Eliassen (Finnmark Dagblad), Kine Moxness Sandnes (Finnmarken) og Stian Hansen (Finnmarken).

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

MEDIEKRISENMediebransjen er inne i en digital revolusjon samtidig som de tradisjonelle inntektskildene er i ferd med å bli borte. Det har vært en varslet krise i mange år, men like fullt treffer den hardt og brutalt.

Det kan gi blodrøde tall når mediebransjen skal oppsummere sine 2014-regnskaper. Og det er ikke VG, Aftenposten eller Dagens Næringsliv som merker kuttene mest.

Finnmark er ett av fylkene som rammes hardest av krisen i medieøkonomien.

I Nord-Norge er det lokalavisene som i stor grad bærer det offentlige ordskiftet og sørger for debatt om viktige lokaldemokratiske spørsmål. Disse avisene kjemper nå med fallende inntekter fra tradisjonell annonsering på papir, samtidig som de leter med lys og lykte etter nye inntekter digitalt.

BAKGRUNN:    De omsatte for èn milliard og gikk med 60 mill. i overskudd. Likevel er det krise i mediebransjen i nord

LES OGSÅ:    «Alle» vil satse digitalt, men Magne (60) går mot strømmen

LES OGSÅ:    Fikk 33 mill i subsidier - gikk likevel med millioner i underskudd

KOMMENTAR:          Råd i skjebnetid

Fem sjefer på kort tid

De to Amedia-avisene Finnmark Dagblad og Finnmarken er blant dem som merker krisen på kroppen. En gjennomgang av årsrapporter og nyheter fra avisene selv viser at de to avisene har hatt hyppige lederskifter de siste årene.

Det siste halvannet året har de to avisene lønnet intet mindre enn fem forskjellige daglige ledere.

Regnskapet til Finnmarken viser at de i fjor (2013) hadde følgende lønnsutbetalinger til daglige ledere:

1) Ola Finseth* – 1.115.657 kroner (lønn, bonus, etterlønn inkludert fri bil, telefon og forsikring til adm. dir.)

2) Eirik Vorren – 115.892 kroner (lønn til konstituert daglig leder for perioden 1. juli – 15.  september 2013)

3) Gard L.  Michalsen – 239.612 kroner (lønn inkludert fri telefon og forsikring til ny daglig leder fra 1. september – 31. desember 2013)

Den usikre situasjonen har fortsatt i 2014. Da Gard Michalsen ga seg som eneleder i Finnmarken i sommer, ble Sverre Joakimsen den fjerde personen som fikk lønn som daglig leder på kort tid. Nå blir Geir Johansen nummer fem.

LES OGSÅ:     Finnmarkens redaktør gir seg i sommer

– Voldsomme tak

– Det har vært noen voldsomme tak i mediebransjen, og det er noen tak som må gjøres fortsatt. Tidspunktet for når jeg ga meg, kom som følge av de prosessene vi gjennomførte, men årsaken var ikke økonomien som sådan, sier tidligere sjefredaktør og daglig leder i Finnmarken, Gard Michalsen til Nord24.

Han har vært med på å utrede seg selv ut av jobben. Da han begynte i 2013 var Finnmarken og Finnmark Dagblad to adskilte organisasjoner. Michalsen var med på å utrede en modell hvor de to avisene skal samarbeide tett på nett og samtidig ha en felles redaktør.

Selv hadde han ikke tenkt å bli lenge nok i Finnmark til at han syntes det var riktig å bli med videre.

– Det var en todelt sak. Vi hadde kjøpt leilighet i Vadsø for å satse i Finnmark, men kom i vår til at jeg ikke hadde perspektivet som måtte til for å være med videre. Bak den beslutningen lå både familiære og personlige årsaker. Men jeg tror på modellen vi vedtok, har et stort hjerte for Finnmark og avisene og håper noen vil ta denne utrolig spennende jobben, sier han.

Flere redaktørskifter

3. oktober ble det klart at Amedia ansatte Svein Jørstad som konstituert redaktør for Finnmark Dagblad og Dagbladet Finnmarken.

LES OGSÅ:  Jørstad overtar roret i Finnmark Dagblad og Finnmarken

Jørstad tok over for Sverre Joakimsen, som på et tidspunkt var eneleder for de tre avisene Finnmarksposten, Finnmark Dagblad og Finnmarken. Han var også konstituert i stillinga.

LES OGSÅ:  Han leder tre aviser - nå sier han opp

Geir Johansen er nå konstituert som daglig leder for Finnmark Dagblad og Finnmarken. Dette var de siste i en lang rekke lederskifter.

– Slitsomme år

Leder i redaksjonsklubben i Finnmarken, Anniken Renslo Sandvik, sier alle lederskiftene har medført uro i gruppa.

– For redaksjonens del har dette vært noen slitsomme år. Å få nye ledere kan absolutt være inspirerende, men spesielt det siste året har bransjen gått gjennom tøffe tider, ikke minst i Finnmarken og Finnmark Dagblad, der vi fortsatt jobber for å stake ut en riktig kurs for framtida. I slike perioder er det jo ekstra viktig med en stabil ledelse, og den stadige utskiftelsen på toppen fører til ytterligere uro, i tillegg til økt arbeidspress på oss som er igjen, sier hun til Nord24.

– Ekstremt eksempel

Professor og organisasjonsforsker Kjell Arne Røvik ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) følger mediebransjen fra sidelinja. Han sier alle lederskiftene i Finnmarken og Finnmark Dagblad kan være symptomer på en bransje i krise. Én ting er i hvert fall sikkert: så hyppige lederskifter som i Finnmark er ikke bra for hverken ansatte eller organisasjonen.

– Det er to helt forskjellige teorier om ledere i transitt. På den ene siden kan det være bra med påfyll og nye ideer. Men det kan også være en katastrofe med ledere som er der i kort tid og kjører litt "management by karate", sier Røvik til Nord24.

–Hvis du hele tiden skal skifte skippere på ei skute som er ute i «støvelhav», som vi sier i Nord-Norge, da får du problemer. Eksempelet fra Finnmark er ekstremt, sier han.

– Et sykdomstegn

Røvik mener styrene i de to avisene må ta sin del av ansvaret for de mange lederskiftene.

– Det er et utvetydig signal til styret om at de ikke har gjort jobben. Det er et ekstremt gjennomtrekk, sier han om fem daglige ledere på halvannet år. Røvik forstår at lederne har sammensatte forklaringer på hvorfor de slutter, men mener også en stor del av forklaringa må ligge i den krisen mediebransjen er inne i.

– Lederskiftene er et sykdomstegn, uten tvil. Hadde dette vært en bransje og bedrifter med gode utsikter, hadde folk blitt der. Det er nettopp det det ikke er, sier Røvik.

– Viktig mediejobb

Sjefredaktør Anders Opdahl i Nordlys har sittet i styret i Finnmarken i mange år, har jobbet i Finnmark Dagblad og er selv fra Lakselv. Han mener Røvik delvis bommer med kritikken.

– Jeg oppfatter dette som en velmenende refleksjon fra en ellers klok og informert professor, som jeg ideelt sett deler. Men bransjen er ikke i en ideell situasjon. Styrene i Amedia leter alltid etter best mulige løsninger. Det er selvsagt ikke gunstig med mange skift, men årsaken til at det er blitt slik, er sammensatt. Med en krevende utvikling som bakteppe, sier Opdahl.

Han håper nå at den rette kandidaten melder seg.

– Jeg vil understreke at dette er en av de viktigste mediejobbene i Norge. Amedia har vært en garantist for en bred og god offentlig debatt i Finnmark, og jeg har på vegne av eierskapet ambisjoner om å videreføre dette i landets mest marginale mediemarked. Fordi det er viktig, sier han.

Økonomiske motiver

Konserndirektør Nina Refseth har ansvar for Amedias aviser og mediehus i Nord-Norge. Hun ønsker ikke å kommentere alle lederskiftene det siste halvannet året.

– Jeg ønsker i mindre grad å gå inn i historikken på redaktørskiftene som har vært før min tid. Der har jeg ikke tilstrekkelig kunnskap til å mene noe, sier Refseth til Nord24. 

Hun sier sammenslåinga av redaktør- og lederstillinga i Finnmarksavisene har et langsiktig perspektiv, selv om det var økonomisk motivert.

– Bakgrunnen var at begge de to største posisjonene våre, Finnmarken og Finnmark Dagblad, var presset økonomisk. Samtidig ser vi at det er utfordrende å få til en sterk digital posisjon enkeltvis. Prosessen i vår ble satt i gang for å sikre vårt langsiktige engasjement i Finnmark, og var ikke bare en kortsiktig økonomisk kuttprosess, sier Refseth.

Sliter med rekruttering

Refseth jobber nå aktivt sammen med styret med å få på plass en motivert toppsjef i Finnmark. Det er en krevende jobb.

– Det er klart at det er en krevende oppgave å lede den nye Finnmarksoperasjonen. Nettopp av den grunn har vi valgt å gjøre en grundig prosess med å finne en ny, men erfaren redaktør. Engasjementet vårt i Finnmark blir ut fra størrelsen å sammenligne med et større mediehus og må ledes med den typen kompetanse.

Hun sier en ny redaktør må løfte blikket ut over det lokale.

– Her vurderer vi dette kompetansemessig nærmere en regionavis. Altså mer krevende, men etter vårt syn ikke umulig.

Lover ingenting

– Redaksjonen i Finnmarken sier alle lederskiftene bidrar til økt uro og arbeidspress på de ansatte. Hva tenker du om det?

– Optimalt skulle dette ha gått raskere, nettopp fordi vi vet at denne situasjonen er belastende for de ansatte. Men her er det viktig å finne en person som kan gi oss den langsiktige stabiliteten og en klar retning framover. Dette er også en forutsetning for at Amedias utgivelser skal være sentrale i Finnmark også framover. Dette er etter mitt syn også det viktigste Amedia skal bidra med.

– Med den krevende økonomiske virkeligheten i bransjen som bakteppe: Hvor langt er Amedia villige til å strekke seg for å bevare en sterk posisjon i Finnmark?

– Finnmark har tradisjonelt vært et fylke som har vært viktig for oss, og vi liker å tro at vi også har vært viktige for Finnmark. Det er en relasjon som vi ønsker å fornye og forsterke. Selv om jeg ikke kan gå inn på konkrete løfter her, vil de økonomiske forventningene bli satt opp mot denne målsettinga, sier Refseth.

– Har det noen gang vært aktuelt å legge ned noen av titlene i Finnmark?

– Arbeidsgruppa vurderte også å slå sammen papirposisjonene, men den endelige vurderinga er at det også er viktig å forstå forskjeller både i interesser og identitet mellom de ulike delene av Finnmark.

Felles nettsted

Mannen som inntil videre leder de to redaksjonene heter Svein Jørstad. Han er imidlertid også konstituert.

– På papir er hensikten å få ut en god finnmarksavis med lokalt preg under to titler. Lokalstoff fra østfylket og vestfylket vil være eksklusivt under de gamle titlene. Målet er at avisene også skal gi et enda bedre finnmarkspreg enn i dag, sa han da han tok over 3. oktober.

Jørstad signaliserer at det blir et felles nettsted for de to avisene.

– Den digitale satsingen står veldig høyt i organisasjonen. Noe av det første som skjer er at vi etablerer et felles nettsted for de to største avisene i Finnmark. Det er en krevende, men også veldig interessant oppgave. I dag har vi jo kun ett nettsted som favner hele fylket, og dette er ikke blant de mest besøkte. Vi håper vi kan få til en skikkelig god vri på det nye nettstedet, slik at det blir flittig besøkt, sa Jørstad 3. oktober.

Håper på løsning

Nå drømmer redaksjonen om en motivert sjef med langsiktig perspektiv.

– Vi håper selvfølgelig at rette vedkommende melder seg til å ta fatt på den jobben. Vi vil jo alle at dette skal bli bra, og vet at vi som jobber i bedriftene kan levere solide redaksjonelle produkter, som ikke minst finnmarkingene fortjener, sier klubbleder Anniken Renslo Sandvik i Finnmarken.

MEDIEBRANSJEN: Les saker om mediebransjen på Nord24

* Ola Finseth var også administrerende direktør i AS Finnmark Dagblad. Dagbladet Finnmarken AS har derfor i 2013 viderebelastet kroner 470.904 til AS Finnmark Dagblad vedrørende lønn/bonus/etterlønn til Ola Finseth. Det ble i 2012 inngått avtale med adm. dir. Ola Finseth om sluttvederlag med etterlønn og gavepensjon ved fratredelse i 2013. Sluttvederlag og etterlønn er utbetalt i 2013, mens gavepensjon på kroner 910.000 vil bli utbetalt med 50 prosent i 2014 og 50 prosent i 2015. Gavepensjonen skal utbetales med 50 prosent av Dagbladet Finnmarken AS og 50 prosent av Finnmark Dagblad.

Artikkeltags