Vil sette bedrifter i nord på skolebenken

– Det er mange utbygginger på trappene. Vi vil legge til rette for å utvikle flere konkurransedyktige leverandørbedrifter og flere arbeidsplasser innafor vekstnæringene i landsdelen, sier kommunal- og moderiniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Det er mange utbygginger på trappene. Vi vil legge til rette for å utvikle flere konkurransedyktige leverandørbedrifter og flere arbeidsplasser innafor vekstnæringene i landsdelen, sier kommunal- og moderiniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

På den måten ønsker regjeringen å gjøre bedriftene bedre i stand til å kjempe om de store oppdragene.

DEL

(iFinnmark) Når regjeringen presenterer revidert budsjett torsdag, er fire millioner til leverandørutvikling i Nord-Norge med. Dette bekrefter kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– På den måten skal vi bidra til at utbygging i Nord-Norge gir arbeidsplasser lokalt og regionalt i nord, ikke i sør, sier Sanner.

Satser i nord

21. april ble regjeringens nordområdestrategi presentert. Som en oppfølging av denne er leverandørutvikling ett av satsingsområdene.

Sanner opplyser at man skal bruke de gode erfaringene med Snøhvit i så måte. Gjennom det såkalte LUNN-programmet ble bedrifter i Nord-Norge skolert i hvordan de skulle posisjonere seg i kampen om kontrakter ved større utbygginger innenfor olje- og gassutbygging.

Store ringvirkninger

– I 2015 fikk bedrifter i Vest-Finnmark oppdrag for 1,75 milliarder fra Snøhvit. Det viser at leverandørutvikling er riktig vei å gå. Det er mange bedrifter som ikke er store nok til alene å kjempe om store oppdrag. Disse må samarbeide på forskjellig vis, slik at de har nødvendig kompetanse og størrelse. Snøhvit har gitt verdifull erfaring i så måte. Det skal vi benytte oss av i det videre arbeid, sier Sanner.

Han presiserer at den nye satsingen langt fra bare gjelder oppdrag innen olje og gass.

– Det er mange utbygginger på trappene. Vi vil legge til rette for å utvikle flere konkurransedyktige leverandørbedrifter og flere arbeidsplasser innafor vekstnæringene i landsdelen, som reiseliv, sjømat, petroleum og offentlig infrastruktur, ikke minst veibygging, sier Sanner.

Gruvedrift og sykehus

Konkrete kommende eksempler i Finnmark er mineralutvinning i Kvalsund og nytt sykehus i Hammerfest.

Arbeidet med leverandørutvikling skal ledes av Innovasjon Norge. Sanner regner med at de kommer i gang til høsten. Fra neste år vil satsingen styrkes gjennom nødvendige bevilgninger.

Artikkeltags