Øya var fredet for oppdrett, så bråsnudde politikerne: - Vi er klare til å kutte fortøyningene til merdene

Roy Iver Isaksen

Roy Iver Isaksen

Artikkelen er over 5 år gammel

Åpner for oppdrett i omstridt område. Nå varsles sabotasjeaksjoner.

DEL

11 mars vedtok kommunestyret i Kvænangen kommune revisjon av sin kystsoneplan. Men allerede 29. april gikk det samme kommunestyret inn for å gi dispensasjon fra planen og gi dispensasjon for en lokalitet øst for øya Spildra. Det skjedde etter at oppdrettskonsernet Marine Harvest, som har overtatt hjørnesteinsbedriften Jøkelfjord Laks, hadde invitert politikerne til et informasjonsmøte på Ravelsnes gård og fortalt om sine planer.

Nå raser de lokale fiskerne.

- Vi er klare til å kutte fortøyningene på anleggene, sier Roy Iver Isaksen i fiskarlaget.

- Dere vil bruke sabotasje?

- Må vi spikre paller, skal vi vel klare det. Men jeg tror ikke det blir noe av disse planene.

Foto:

Arbeidsplasser

Rådmann og formannskap sa nei, men et tverrpolitisk flertall i kommunestyret snudde og åpner for at Marine Harvest og Helgeland havbruksstasjon får bruke lokaliteten med navnet A10 utenfor Spildra. Det til tross for sterke innsigelser fra både bygdelag, fiskarlag og Sametinget.

-  Det er snakk om fra 7 til 15 arbeidsplasser. Og det er ikke bare å hoste opp i Kvænangen, sier Ronald Jensen (H), som stemte for dispensasjonen.

Marine Harvest har også et lakseslakteri med 20 ansatte i Jøkelfjord, og det veide tungt for politikerne å sikre fremtiden for dette. Her har Marine Harvest gjort oppgraderinger og investeringer etter at de overtok fra Morpol AS, som eide virksomheten i bare ett år før de solgte videre.

Marine Harvest mener selv lokaliteten vil hjelpe til å gi et mer bærekratig oppdrett i Kvænangsbassenget.

- Spildra Øst vil gi oss bedre produksjon og mindre belastning totalt sett for fjorden. Det vil si at vi begrenser utslippene til færre områder med en slik lokalitet. Slik det er i dag må vi sette ut fisk både vår og høst, som følge av mangel på store lokaliteter. Dette gir større spredning av næringssalter til et større område.  Spildra Øst vil gi rene generasjonsområder, slik at vi ivaretar både miljø og fiskehelse best mulig, forklarer kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Marine Harvest ASA.

- Fine middager

Roy Iver Isaksen mener Marine Harvest har presset og lokket politikerne. Han viser til at de først går bredt ut med tildelinger fra Marine Harvest-fondet som deler ut penger til lokalsamfunn.

- Og så får politikerne fine middager.

Jan Helge Jensen.

Ordfører Jan Helge Jensen går ikke med på at de lar seg bestikke.

- Møtet på Ravelsnes gård var et helt greit arrangement hvor vi fikk informasjon om selskapets planer.

Ordføreren stemte selv mot dispensasjonen.

- Slik jeg ser det burde vi holdt oss til planen. Det handler om hvordan vi forvalter den blå åkeren. Og kystsoneplanen var grundig utredet.

Full strid

Området mellom Spildra og Reinfjorden er både en viktig fiskeplass for reke, seinot og kystfiskeflåten fra Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa.

- Sametinget er snart de eneste med innsigelsesrett her. De stoppet det i forrige omgang, og vi har henvendt oss til dem nå, sier Roy Iver Isaksen.

Ved behandlingen av kystsoneplanen satte Sametinget bortfall av lokaliteten ved Spildra som forutsetning for at de ikke skulle komme med innsigelse.

Påklaget

Ordfører Alf Helge Jensen sier det gjenstår å se om dispensasjonen kommer til å bli realisert.

- Nå må vi sende hele planen ut på ny høring. Da vil det komme innsigelser.

Samtidig må det gjøres en konsekvensutredning. Denne betales av Marine Harvest.

Fisker Roy Iver Isaksen vil ikke la seg påvirke av en konsekvensutredning.

- Det er utredet opp og i mente. Men vi vet hvordan det går. Resten av fjorden er fri for fisk på grunn av oppdrett. Kommer et anlegg ved Spildra er det over og ut for torskefisket her.

Men det tror han ikke skjer.

- Jeg kan ikke tenke meg at dette går gjennom.

Får flere innbyggere

Arbeiderpartiets Kjell K. Johansen var blant dem som stemte for dispensasjon.

- Vi er en næringssvak kommune, og det er snakk om mange arbeidsplasser. Det er en bunnsolid bedrift som etableres, sier Johansen.

Han erkjenner at det er en ny situasjon å ha et multinasjonalt konsern der de før hadde lokale eiere.

- Men Marine Harvest er flinke til å hente inn fast ansatte i stedet for innleide. Det er folk som bosetter seg i kommunen.

Kommunikasjonssjef Hjetland sier Troms er et satsingsområde, og at de tilstreber seg å gi ringvirkninger i lokalsamfunnene.

- Marine Harvest har som strategi å benytte oss av lokale leverandører i størst mulig grad. Dette gjelder selvsagt også i Kvænangen.

- Snakker ikke sammen

Johansen er bekymret for den dårlige dialogen mellom fiskeri og havbruk i kommunen.

- Vi må kunne spille hverandre gode i det samme havnebassenget. I dag vil ikke fiskerne engang snakke med oppdretssnæringen. De må erkjenne at de er i mindretall. Samtidig må de se nytten havbruket har av å bygge på deres kompetanse om de lokale forholdene.

Isaksen er ikke enig.

- Vi deltok selv i arbeidet med kystsoneplanen sammen med Marine Harvest. Men vi hadde en bedre dialog da det var lokale eiere.

Fem fiskebåter drifter fra Spildra. Men Kvænangsbassenget er arbeidsplass for langt flere fiskere enn havbruket kan stille med, mener Isaksen.

- Det er flere hundre fiskere som har arbeidsplassen her.

Artikkeltags