TROMSØ (Nord24.no): Havbruk er en av landets viktigste næringer med årlig omsetning av laks og ørret på rundt 70 milliarder.

Målet til norske myndigheter er at denne omsetningen skal økes.

Nå skal UiT bidra til dette sammen med Tromsø-bedriften NOFI.

Høsten 2018 starter en ny ingeniørspesialisering ved UiT som skal bidra til å sikre bærekraftig havbruk i fremtiden.

– Skal vi gripe de muligheter som er tett på og utnytte vekstpotensialet, trengs det ny kunnskap som skal gjøre operasjonene framtidsrettet. Det må utvikles nye bærekraftige havbruksanlegg, sier Finn Harald Hansen, studieleder for nautikk ved institutt for ingeniørvitenskap, ifølge en pressemelding.

Vekst i nord

Mye av den fremtidige veksten vil potensielt komme i nord. Veksten forutsetter at problemer med lakselus, rømming og utslipp løses.

UiT skal bidra med kunnskap innen biologi, teknologi og drift.

– Vi skal være med på nytenking og vil skreddersy våre studier, sier Hansen.

Lukkede anlegg

– Innslag av flytende lukkede anlegg, der lakselus og utslippsproblematikken er vesentlig redusert vil kunne, for deler av næringa, være en nødvendighet for videre vekst, sier utviklingssjef Dag Nilsen ved NOFI i Eidkjosen, ifølge pressmeldingen.

– Samtidig vil lukkede anlegg også kunne være en trussel for vekst i nord, da oppdrett i prinsippet, ved å hente kaldt vann på dypet vil kunne utføres mye nærmere markedet og da utenfor Norge, sier han, ifølge meldingen.

Hovedutfordringen vil da være å utvikle nye bærekraftige havbruksanlegg som bruker de naturgitte fordelene i nord som havstrømmer, skjermede lokaliteter, samt rent og kaldt vann som et konkurransefortrinn.

– Dette kan eksempelvis gjøres ved at laksen vokser i lukkede anlegg frem til de er rundt 1–2 kilo og så overføres til normale anlegg.