Nytt prosjekt til 24 mill: Skal forske på hvordan lakseoppdrett påvirker torsken

Forskningsrådet bevilger 24 millioner kroner til nytt prosjekt.