På grunn av mangel på arbeidskraft på fiskemottakene får fiskere lov til å overføre torskekvoter til neste år.

De nye innreiserestriksjonene som følge av korona skaper problemer med å skaffe nok arbeidsinnvandrere til sesongfisket.

Nå åpnes det for å overføre ti prosent av kvoten til 2022. Det omfatter blant annet torsketrålere, seitrålere og konvensjonelle havfiskefartøy.

– Hver enkelt fisker vil få mulighet til å overføre torskekvote til neste år. Dette vil bidra til å spre torskefisket i en situasjon hvor mottakskapasiteten og markedssituasjonen er uavklart, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).