I august fikk sjømatgiganten Lerøy godkjent sitt kjøp av 64 prosent i rederiet Havfisk - landets største trålrederi med 12 konsesjoner - og 74 prosent av NorwaySeafoods fra Aker og Kjell Inge Røkke. Selskapet sitter dermed på hele verdikjeden fra fangst til salg for store deler av Norges produksjon av både laks og hvitfisk.

Nå kjøper Lerøy seg ytterligere opp. De fått aksept for å kjøpe over 25 prosent av de resterende aksjene i Havfisk ASA. Selskapet øker også kontrollen over Norway Seafoods.

Kan bli endringer

Nyheten kommer bare en uke etter at det ble kjent at den regjeringsoppnevnte pliktkommisjonen vil fjerne leveringsplikten for torsketrålerne.

I stedet går kommisjonen inn for å samle verdien av pliktene i en kvotebank og auksjonere ut kvoter til fiskeindustrien.

Blir forslaget fra det regjeringsoppnevnte utvalget gjennomført, må Havfisk tåle en inndragning og omfordeling av 15-25 prosent av sine trålerkvoter. Rederiet har i dag 12 torskekonsesjoner. Men resten av verdiene får de disponere fritt.

Professor ved Norges fiskerihøgskole, Torbjørn Trondsen, skrev nylig en kronikk om forslagene med tittelen «Ressursran i langsom kino».

– Trålerne har en kvote på vel 180.000 tonn torsk og hyse. Halvparten, 90.000 tonn, er underlagt leveringsplikt. Kommisjonens forslag er at mellom 6000 og 10.000 tonn skal tilbakeføres til kystsamfunn. Resten kan trålerne disponere som de vil. Dette betyr at store verdier overføres fra kystsamfunn i nord og til investorer i sør uten tilknytning til landsdelen. Trålkvotene representerer årlige fangstverdier på samlet to milliarder kroner, hvorav en milliard fra de leveringspliktige trålerne, sier Trondsen.

 

Vil tvangsinnløse

Totalt har Lerøy mottatt aksepter for totalt 23,3 millioner Havfisk-aksjer i tilbudsperioden der prisen var satt til 36,50 kroner per aksje. Dette utgjør 27,59 prosent av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i Havfisk.

Inkludert de drøyt 57,6 millioner Havfisk-aksjene Lerøy hadde fra før, kjøper selskapet seg nå opp til en beholdning på 81 millioner aksjer, hvilket utgjør 95,74 prosent av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene.

Lerøy har til hensikt å starte tvangsinnløsning av alle gjenværende aksjonærer til den samme prisen som i pristilbudet.

Det gjelder blant andre britiske Kite Lake Capital Management, som etter salget til Lerøy kjøpte seg opp til fem prosent. De har 4.7 millioner aksjer som nå kan tvangsinnløses, og vil trolig få en hyggelig gevinst.

Lerøy har også gitt et frivillig tilbud på alle utestående aksjer i Norway Seafoods Group AS til 1 krone per aksje. Totalt har selskapet mottatt aksepter for 5,9 millioner aksjer. Etter oppkjøpet sitter Lerøy på 68,2 millioner aksjer, hvilket utgjør 80,5 prosent av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i Norway Seafoods.