To av tre innbyggere i Nord-Norge frykter at mer av fiskeressursene vil komme andre enn kystbefolkningen til gode i framtiden.

Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for Klassekampen, der 1.500 innbyggere i Nord-Norge er spurt. Befolkningen i nord ser at stadig mer ubehandlet fisk fraktes sørover og foredlingen sentraliseres. Mens 67 prosent av de spurte frykter det blir mer av dette framover, svarer 28 prosent at de ikke tror det skjer, mens 5 prosent svarer «vet ikke».

Bekymringene stiger jo lenger nord folk bord. 75 prosent av de spurte i Finnmark frykter at ressursene ikke kommer dem til gode, mens 62 prosent av de spurte i Nordland svarer det samme.

Fire statsråder i fire kystbyer la tirsdag fram regjeringens nye havstrategi. I Tromsø var fiskeriminister Per Sandberg (Frp) på plass. Han sier resultatet av undersøkelsen er interessant, men mener at det ikke er særlig grunn til frykt.Han ønsker og vil kreve av næringen at mer må foredles i nord, der ressursene er.

– Det er ikke riktig at fiskeressursene forsvinner sørover. Jeg bruker mye tid på å rette opp slike misforståelser, sier han og påpeker at rekordmye fisk landet i Finnmark i 2016, og at også verdien av fisken øker.