Slår seg sammen og blir nordnorsk gigant

Fra venstre Roald Dolmen, Hermann Dolmen, Nils Martin Williksen (alle fra MNH), styreleder Roger Granheim og administrerende direktør Harry Bøe i NTS ASA, og Solvår Hallesdatter Hardesty (MNH).

Fra venstre Roald Dolmen, Hermann Dolmen, Nils Martin Williksen (alle fra MNH), styreleder Roger Granheim og administrerende direktør Harry Bøe i NTS ASA, og Solvår Hallesdatter Hardesty (MNH).

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Rederiet NTS er blant de største aktørene innen fisketransport, brønnbåter og service langs kysten av Nord-Norge. Nå kjøper de seg stort opp i havbruksnæringa og tar over Midt-Norsk Havbruk AS.

- Overtakelsen styrker lokalt eierskap i NTS og etablerer samtidig et konkurransekraftig, fullintegrert havbrukskonsern med vekstambisjoner i eksisterende og nye markeder, melder selskapene i en pressemelding.

Gigant

Begge selskapene er hjemmehørende i Namdal. NTS er deleid av Torghatten gjennom Trønderbilene AS. Nord-Norges største selskap eier dermed ikke bare ferger, busser og fly - men er nå også tungt inne i havbruksnæringa.

Eierne i MNH får en tredels eierskap i NTS ASA, og dermed fortsatt delvis kontroll over selskapet. Det priser MNH til om lag 1,43 milliarder kroner.

- Det sammenslåtte selskapet har ambisjon om videre utvikling og vekst langs Norskekysten og i nye markeder.

NTS kjøpte seg opp i Norsk Fisketransport AS i 2008, og har bygget opp en stor flåte av fartøy som leverer til havbruksnæringen fra Trøndelag til Finnmark.

- Gode resultater

Oppdrettsselskapet MNH har ti ordinære lakseoppdrettskonsesjoner, to FOU-konsesjoner og forventer i 2017 en produksjon på 15.000 tonn. MNH har kontroll på hele verdikjeden for laks gjennom eierskap i settefisk- og rensefiskproduksjon, videreforedling og salg. Nå kontrollerer de også fartøyene.

Administrerende direktør Harry Bøe i NTS ser store synergier og framtidige utviklingsmuligheter i et helintegrert havbrukskonsern.

– MNH og NTS har gjennom år levert gode resultater. Vi skal fortsatt utvikle suksessoppskriftene og gjøre mer av det de enkelte selskapene er gode på hver for seg. Samtidig får det nye, integrerte selskapet en unik kompetansebase som vil gi nye løsninger som effektiviserer verdikjeden og redusere de biologiske kostnadene i bransjen, sier Bøe.

Fusjonen

NTS ASA NTS er Trøndelags største leverandør av brønnbåt- og servicetjenester til norsk havbruksnæring. I tillegg leverer NTS-gruppen gods- og kollektivtransport på sjø. Transportkonsernet Torghatten har en stor eierandel gjennom Trønderbilene AS.

MNH har følgende eierandeler i andre selskaper:

  • Fiskeldi Austfjarda HF (Ice Fish Farm – Islandsk lakseoppdrettseselskap med lisenskapasitet på ca 11.000 tonn gwt) – 15%
  • MNH-Produksjon AS (Aquatraz farming system – selskapet har søkt om åtte utviklingskonsesjoner) – 90%
  • Åsen Settefisk AS & Flatanger Settefisk AS (Smoltproduksjon) – 41 %
  • Nils Williksen AS (Videreforedling) – 42 %
  • Win Win Seafood (Salg & distribusjonselskap i Sør-Korea) – 50 %
  • Nordland Rensefisk AS (Oppdrett av leppefisk) – 20 %
  • Namdal Rensefisk AS (Oppdrett av rognkjeks) – 12 %
  • Vital Rørvik AS (Produksjon og salg av laksemel og lakseolje) – 17 %
  • Oppdretternes Mijøservice AS (Logistikk av brønnbåter og andre tjenester for 5 oppdrettsselskaper i Midt-Norge) – 23 %

Artikkeltags