Ny rapport: En av ti laks dør i merdene

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Gjennomsnittet for dødelighet i sjøfasen 2014-generasjonen endte på drøye 13 prosent. – Avlusingsoperasjoner er en av flere årsaker til den økte dødeligheten, sier Terje Svårsand, redaktør for Havforskningsinstituttets risikorapport.

Det melder kyst.no.

Fylkesvis varierer tallene en del og en har utsett med relativt høy dødelighet. I Hordaland og Rogaland er det over 20 prosent dødelighet.

Forhøyet dødelighet kan oppstå i forbindelse med dårlig smoltkvalitet, sykdom, avlusingsoperasjoner og dårlig vannkvalitet.

Årsakene til dødelighet er stress, skader, parasitter og sykdom.

Av vill laksesmolt som går ut i havet er det bare noen få prosent som kommer tilbake, og Havforskningsinstituttet antar at disse i hovedsak blir spist av predatorer og i mindre grad dør av sykdom og parasitter.

Og de undersstreker: "I oppdrett overlever de fleste, men som i all biologisk produksjon vil noen individer dø".

Statistikken viser at det er klart høyest risiko og størst variasjon i overlevelse de to første månedene etter utsett, og at dødeligheten deretter avtar gradvis.

Årsaker til forhøyet dødelighet kan være dårlige miljøforhold, nedsatt helse, sykdomsutbrudd eller håndtering.

Fordelingen er meget skeiv, skriver forskerne.

En stor andel - 60 prosent - ligger under 11,2 prosent dødelighet, mens det også er en relativt stor andel som har svært høy dødelighet (20 prosent) - som har mer enn 19,7 prosent dødelighet.

Forskerne konkluderer slik i rapporten:

"Resultatene viser at det er svært stor variasjon i overlevelse mellom ulike utsett, og at det i de fleste år varierer fra svært god til svært dårlig velferd innen samme fylke, noe som viser at det er mulig å få gode resultater i alle områder. Den store variasjonen i overleving viser imidlertid at oppdrett av laks i merd har høy risiko for forhøyet dødelighet og forutgående dårlig fiskevelferd. Forhøyet dødelighet kan være forårsaket av forhold som dårlig smoltkvalitet, sykdom og dårlig vannmiljø, men det er tydelig ut ifra dataene over at også avlusing øker risikoen for dødelighet og dårlig velferd signifikant. Det samme gjelder triploid laks hvis ikke oppdrettssituasjonen tilpasses dennes spesielle behov."

For oversikt og statistikk finnes denne i kapittel 8 av rapporten(imr.no).

Artikkeltags