Vil dele opp kysten i soner for stoppe lakselus

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Oppdrettsnæringen i Norge har store problemer med lakselus.

Luseplagen gir næringen store omdømmeproblemer, selv om den i stor grad er konsentrert i enkelte områder - mest på Vestlandet og lokalt i områder blant annet på Senja. Mattilsynet har nå begynt å offentligjøre lusetall for oppdrettere.

Sist uke ble det kjent at verdens største oppdrettselskap, Marine Harvest, trekker seg fra oppdretternes egen organisasjon FHL fordi de mener næringen ikke tar miljøproblemer som lakselus alvorlig nok.

Nå har Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet utredet hvordan kysten kan deles inn i soner for å hindre spredning av lus. Gjennom simuleringer har instituttet dokumentert at dette kan gi langt mindre spredning.

Forsøket viser at strømmen holder over 95 % av lakselusene innenfor bestemte områder. De fant også ut hvor lusene som driver ut av områdene havner. På bakgrunn av dette anbefaler havforskerne å dele norskekysten inn i 11-13 produksjonsområder for oppdrett av laks og regnbueørret.

Figuren viser en mulig områdeinndeling laget ved hjelp av klyngeanalyse (en objektiv statistisk metode), basert på lokalitetene som var i produksjon i 2014. Ill. IMR

I simuleringen er det hver time er sluppet ut tre lakselus fra lokalitet. Modellen regner ut hvordan disse blir fraktet med strømmen til de er store nok til å feste seg på laksefisk. Om lusa ikke finner en vert, dør den.

- Noen lus vil uansett alltid drive ut av et område, men det kan reduseres til godt under 5 % dersom lokalitetene plasseres hensiktsmessig i forhold til strømmen. Ved etablering bør det også tas hensyn til andre faktorer som for eksempel allerede etablerte soner, tilgang til settefisk, brønnbåter og slakterier, vannregioner og nasjonale laksefjorder, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Havforskningsinstituttet mener det ut fra simuleringen er mulig å lage en metodisk og gjennomførbar oppdeling av kysten og iverksette tiltak for at lus ikke vandrer mellom sonene, blant annet med brønnbåter.

- Siden tiltaket er gjennomgripende for næringen, er det viktig at det foreløpige arbeidet kvalitetssikres faglig bl.a. med videre simuleringsstudier og internasjonal publisering i tiden framover, melder Havforskningsinstituttet.

Artikkeltags