Først solgte de til minstepris. Så måtte fiskerne betale seks millioner for å få den sløyd

Artikkelen er over 4 år gammel

Høyesterett avviser anke - mener fiskebruk ulovlig har krevd seks millioner fra fiskere.