Det var i forrige uke kontrollørene fra Norges Råfisklag åpnet en pakke fersk skrei fra tromsøbedriften Karls Fisk og Skalldyr på terminalen i Palborg, Danmark. Der oppdaget de blodrester i nakken på enkelte eksemplarer.

Kontrollørene var der på vegne av Norges Sjømatråd, som administrerer kvalitetsmerket Skrei (se faktaboks).

Sammen med en annen nordnorsk bedrift fikk Karls Fisk&Skalldyr suspendert sin rett til å bruke skreimerket.

- Det var noen fisker med røe i nakken. Jeg er ikke uenig i det, og vi har lagt oss paddeflat, sier Karl Alberth Hansen, eier og daglig leder.Skreien ble også solgt til god pris. Hansen sier det bare var noen få fisk som var feil bløgget.

- Jeg var selv en av dem som tok initiativet til dette kvalitetsmerket. Reglene skal være strenge. Det jeg er uenig i, er det som skjedde etterpå.  Jeg har blitt tråkket på.

Det var Fiskeribladet Fiskaren som først omtalte saken.

Skreipatruljen i aksjon. Til venstre Charles Ingebrigtsen i Norges Råfisklag. Foto: Råfisklaget

Ble offentliggjort

Hansen reagerer sterkt på at resultatet av kontrollen ble offentliggjort.

- Det er fire aktører i en slik sak. Kjøper, selger, Sjømatrådet og Skreipatruljen. Kjøper og selger har ikke interesse av offentlighet.

Etter suspensjonen gjorde bedriften rede for hvordan avviket skulle lukkes, så skulle Råfisklaget gjøre en varslet etterkontroll. Denne skjedde forrige fredag. Det var da det skar seg totalt mellom Hansen og kontrollørene. Hansen bekrefter at det ble munnhuggeri på kontoret foran kontrollen.

De hadde da pakket ferdig en leveranse som skulle kontrolleres.

- Det er jo som en EU-kontroll. Har du knust blinklys fikser du det først. Vi hadde 1100 kilo fisk inne. 120 kilo ble pakket til skrei. Det var fløten av fløten - normalt ville rundt 400 kilo av dette gått som skrei. Likevel underkjente inspektørene skreien.

SKREI: Karl Alberth Hansen har satset på kvalitet og hatt sterk vekst. Se tall under saken.

Rapporten annullert

Hansen har bedt om innsyn i rapporten som er sendt Sjømatrådet uten å få det. I ettertid har rapporten blitt underkjent og er ikke gyldig. Det er derfor ikke gjort noen godkjent etterkontroll i bedriften, og Karls Fisk&Skalldyr står uten skreimerke.

- Salget av skrei har passert toppen og er på vei ned. Vi klarer oss uten til neste sesong.

Kvalitetsmerke: Det er strenge krav for å bruke kvalitetsmerket "Skrei".

Hansen mottok onsdag en skriftlig beklagelse fra Sjømatrådet og Råfisklaget som Nord24 har fått tilgang til. Det blir der presisert at kontrollen som ble gjort forrige fredag er annulert på grunn av rutiner som ikke er fulgt, og at han tilbys ny kontroll.

Hansen sier han ikke vil ha ny kontroll. Han vil ha klarlagt praksisen rundt Råfisklagets inspeksjoner. Og han er svært opprørt over offentliggjøringen.

- Jeg har i dag (fredag) vært hos advokat for å få vurdert hvordan saken kan tas videre.

- Hva tenker du på da?

- Det kan være injuriesøksmål mot inspektøren som gikk ut i fiskeripressen med vårt navn.

Hansen fotograferte og videofilmet skreien som ble underkjent i siste inspeksjon. Han vil foreløpig ikke utlevere materialet.

- Det er beviser jeg sparer til jeg trenger det. 

Ordknapp

Charles Ingebrigtsen i Norges Råfisklag legger ikke skjul på at han har mye på hjertet i denne saken.

- Men vi har blitt enige med Sjømatrådet om ikke å kommentere enkeltsaker, og jeg er forpliktet til å forholde meg til det. 

BEDRE PRIS: Geir Bakkevoll.

Konstituert kommunikasjonsdiretør i Norges Sjømatråd Geir Bakkevoll sier de ikke kommenterer enkeltsaker. Mer generelt sier han at det er viktig for dem å ta vare på kvalitetsmerket Skrei.

- Vi har bygget opp en forventning som vi skal levere etter.

Det er økende oppslutning blant leverandørene, og de har nå 62 medlemsbedrifter inne i ordningen.

- Dette kvalitetsmerket gir høyere pris for skreien. Det er derfor viktig at vi jobber sammen for å ta vare på ordningen.

Råfisklaget gjør kontrollene på vegne av Sjømatrådet. De leverer sine rapporter dit, og det er Sjømatrådet som eventuelt går til suspensjon på bakgrunn av rapportene.

- Det følges da opp med en dokumentasjon fra leverandør om hvordan avvikene kan lukkes. Deretter gjøres en oppfølgende inspeksjon.

- Hvordan ser dere på offentliggjøring av funn fra inspeksjonene?

- Vi er opptatt av fortrolighet rundt den enkelte kontroll og den enkelte aktør. Vi utvikler verdier i felleskap, og må ta vare på felleskapet. Det har vi også sagt om denne saken.