Norges Sjømatråd opplyser selv at de brukte 1,4 millioner kroner i 2014 på serveringer med representanter fra det offisielle Norge tilstede.

- Det er kun 0,37 prosent av vårt totale budsjett for markedsinvesteringer, sier kommunikasjonsdirektør Geir Bakkevoll i Norges Sjømatråd.

Flere medier har hatt kritiske artikler rettet mot Norges Sjømatråds bruk av markedsmidler til å gjennomføre fester og middager i inn- og utland. Spesielt har det framkommet tilstelninger hvor representanter fra det offesielle Norge har vært tilstede. Konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marin Harvest har vært en av de største  kritikerne:

"I mange år har Norges Sjømatråd vært til stede på svært mange av møtene sentrale statsråder eller kongefamilien har deltatt i, i utlandet. – Det er virkelig på tide å stanse opp og vurdere ordningen. Det er knapt noen andre bransjer som er pålagt en slik særavgift. Jeg forventer at den borgerlige regjeringen sørger for en endring. De har jo ikke noen stor forkjærlighet for unødvendige statlige avgifter, sier Aarskog i en VG-artikkel for en tid siden.

1,4 millioner

Da Nord24.no ba Norges Sjømatråd dokumentere hvor mye penger som ble brukt på arrangementer av denne typen, ble vi møtt med krav om definisjon av type arrangement for at tall skulle kunne hentes ut.

Ettersom det er servering av norsk fisk under store deler av Norges Sjømatråd sitt markedsarbeid – det være seg kurs med kokker, seminarer, kampanjer på butikker og lignende – endte vi med servering under tilstelninger der det er representanter fra det offisielle Norge er tilstede.

- Oppsummert har vi altså brukt 1 408 625 kroner på dette i 2014. Denne summen fordeler seg på 13 serveringer, sier Geir Bakkevoll.

Geir Bakkevoll.

Her er oversikten, i følge Sjømatrådet:

1. når servering er rene PR-arrangement for å bygge omdømmet til sjømaten direkte

• Fish’n’chips for 99 P i samarbeid med Fiskebåt: Næringsministeren Monica Mæland deltok da vi startet PR-kampanjen «Fish’n’chips for 99 P» på 17. mai i 2014, et samarbeid mellom Sjømatrådet og organisasjonen Fiskebåt. Serveringen var en sjømatbuffet i samarbeid med UD og Innovasjon Norge.

Alle foto: Sjømatrådet/regjeringen

• Skreilansering i Storbritainna: Da Norge Sjømatråd åpet skreisesongen i Storbritannia, var fiskeriminister Elisabeth Aspaker med, blant annet med å legge den første skreien i fiskedisken på legendariske Harrods og vise britiske journalister det norske skreifiskeriet direkte overført fra kaia på Myre i Vesterålen. Serveringen på dagen var en sjømatbuffet i samarbeid med ambassaden.

 

• Sjømat i utekjøkkenet: Da Fiskesprell introduserte sitt nye kursprogram «Sjømat i utekjøkkenet», deltok fiskeriminister Elisabeth Aspaker ved lanseringen lagt til Fagerlia barnehage i Ålesund, og til lunsj fikk barn, foredre og statsråd servert fiskesuppe og fiskewok.

 

• Lakse-PR i Malaysia: Vi hadde ansvaret for en programpost da næringsminister Monica Mælands besøkte Malaysia i fjor. Da fikk vi mulighet til å arrangere et PR-arrangement for norsk laks på den største supermarkedkjeden, Aeon, og et påfølgende middag for malaysiske importører og forhandlere i samarbeid med ambassaden. PR-verdien av arrangementet totalt er beregnet til 540 000 kroner.

2. arrangement som brukes for å gi sjømatnæringen kontakter og dermed markedsadgang

• Seminarer i Japan og Sør-Korea: I forbindelse med hans reise til Japan og Sør-Korea, deltok statssekretær Amund Drønen Ringdal på to seminarer.

 

Det var seminarene «Norway Japan Marine Seminar» og miniseminaret «Norsk laks i japansk sushitradisjon», først i Japan og deretter samme seminarer i Sør-Korea. Her deltok importører, distributører og innkjøpere av norsk sjømat. Det var servering i forbindelse med seminarene. Beregnet PR-verdien av det totale arrangementet i Japan er 1 millioner kroner. I Sør-Korea er PR-verdien beregnet til 3 millioner kroner. Merk at denne PR-verdien er inkludert et PR-arrangement med norsk makrell i barnehager i Japan og Sør-Korea.

• Bærekraftseminar i Frankrike: Statssekretær Amund Drønen Ringdal deltok på seminaret «Norsk sjømat for den bevisste forbruker», der bærekraftig forvaltning og mattrygghet var de viktigste temaene, to tema som er sentrale for den franske forbrukeren når hun eller han velger i dagligvarebutikkene. Arrangementet var et spleiselag mellom mellom Sjømatrådet og UDs næringsprofileringsmidler. Det var matservering i forbindelse med seminaret.

 

• Sjømatseminar i Spania: Da vi arrangerte vårt årlige bransjeseminar for norske og spanske sjømataktører i Spania, med fokus på fersk torsk spesielt, deltok i år fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Det var serveringen i forbindelse med dette seminaret. Beregnet ROI (return of investment) for arrangementet som helhet er 1,2 millioner kroner.

 

• Klippfiskseminar i Brasil: Sjømatrådet har et årlig seminar for norske produsenter og eksportører av klippfisk, og importører, distributører og forhandlere på brasiliansk side. Seminaret arrangeres i Rio de Janeiro og Sao Paulo. Tema i år var blant annet den norske fiskeripolitikken og norsk torskeforvaltning, og fiskeriminister Elisaberth Aspaker deltok derfor. På seminarene blir det også servert lunsj.

 

• Sjømatmiddag under Kronprinsens besøk i St. Petersburg: Da kronprinsen besøkte St. Petersburg i februar, arrangerte Sjømatrådet en middag med norsk sjømat i etterkant av et sjømatseminar. St. Petersburg er den største huben for norsk sjømat inn til Russland, og dermed anså vi dette som en svært attraktiv arena for nettverksbygging mellom norske eksportører og russiske importører og produsenter. Russland var vårt største marked, men også da et marked preget av betydelige problemer innenfor markedsadgangen. I den situasjonen var arenabygging, tilstedeværelse og relasjoner er like viktig som tradisjonell PR og reklame. Det totale arrangementet var et spleiselag mellom Sjømatrådet, Innovasjon Norge, Norsk–Russisk Handelskammer og UD, mens Sjømatrådet tok kostnaden med middagen.

• Seminar i Italia: Statssekretær Amund Drønen Ringdal deltok på et bransjeseminar for produsenter og eksportører av norsk sjømat og importører, agenter, innkjøpere og andre handelspartenere på italiensk side. Seminaret var et spleiselag mellom Sjømatrådet, Innovasjon Norge og UDs næringsprofileringsmidler. Rammen for seminaret var de historiske handelsforbindelsene mellom Norge og Italia bygd på tørrfisk og de framtidige handelsforbindelsene bygd på andre arter som torsk og laks. Det var en middag i forbindelse med seminaret. Hovedformålet med dette arrangementet var å gi sjømatnæringen både på italiensk og norsk side verdifulle kontakter og oppdatert kunnskap, og evalueringen etterpå målte hvorvidt vi oppnådde dette: På en skala fra 1 til 7 gir deltakerne en generell vurdering av seminaret til 6,07, og temaene for foredragene får 5,85. 41, 5 prosent oppgir at hovedhensikten deres med å være på seminaret er å bygge nettverk, mens 27 prosent sier det viktigste for dem var å lære mer om den norske sjømatindustrien. Deltakerne har i denne evalueringen oppgitt at de ønsker at vi gjentar seminaret neste år.

 

• Introduksjonsseminar for norsk laks i Vietnam i samarbeid med Marine Harvest: Norsk laks er ukjent i Vietnam, og vi har startet markedsarbeidet der nylig. Derfor arrangerte vi et fagseminar, et kokkeseminar for yngre kokker med påfølgende lunsj. Kronprinsparet og statsekretær Amund Drønen Ringdal deltok både på fagseminaret, kokkeseimaret og lunsjen.

 

• Sjømatseminar for aktørene i handelen mellom fisk og sjømat i Norge og Ukraina: Dette var et miniseminar med hensikt å skape en felles arena for å diskutere utfordringene i det ukrainske sjømatmarkedet i den vanskelige politiske og dermed økonomiske situasjonen, med fokus på videre vekst og utvikling. Seminaret og etterfølgende middag hadde 68 deltakere, blant dem statssekretær Bård Glad Pedersen.

• Bussinessforum i Kiev i samarbeid med blant andre Norsk-Ukrainsk Handelskammer og UD : Handelssamarbeid, energi, IT og markedsadgang for sjømat ble diskutert i parallelle paneler med til sammen 260 deltakere (panelet om markedsadgang for sjømat ble ledet av Terje Martinussen). Statsministeren holdt et foredrag på seminaret, åpnet Egersund Seafoods sin butikk i Kiev samme dag, og deltok på middagen senere. Sjømatrådet benyttet samtidig anledningen til å arrangere en masterclass for ukrainske mat- og livsstilsjournalister.