Gratangslaks satser sammen med Kleiva Fiskerfarm på en banebrytende oppdrettsteknologi.

Konseptet «Øymerd» er utviklet dels i Tromsø og skal ferdigstilles i Harstad.

– «Øymerd» er et helnorsk konsept som skaper store ringvirkninger for norske og nordnorske leverandører. sier Marius Arvesen, daglig leder i Astafjord Ocean Salmon i en pressemelding.

Samarbeidspartnerne har nå stiftet et nytt selskap, Astafjord Ocean Salmon, som nå søker om åtte utviklingstillatelser for å realisere prosjektet.

Store prosjekter

Fiskeridepartementet deler ut egne utviklingskonsesjoner til prosjekter som kan bidra til å utvikle ny teknologi for å gjøre havbruk mer bærekraftig og miljøvennlig. Ordningen opphørte denne måneden. Astafjord Ocean Salmon leverte sin søknad bare to dager før ordningen ble avviklet. De vet derfor ikke om de får konsesjoner.

Selskap som Lerøy, Salmar og Norlaks har også lansert ny teknologi i kampen om disse konsesjonene. Inge Berg og Norlaks på Andøya har så langt fått konsesjoner til det mest spektakulære prosjektet, store offshoreanlegg til milliardsummer som også utvikles lokalt i Harstad.

«Øymerd» er en betongkonstruksjon som også er beregnet på ytre kyststrøk og værharde lokaliteter. Slik kan næringen ta i bruk nye arealer, og flyttes ut av fjordene der lakselus og konflikt med villaks har ført til store problemer.

Selskapene har tatt i bruk offshoreteknologi fra oljebransjen i utviklingen av prosjektet. De har samarbeidet tett med Bemlotek og Kværner. Etter planen skal Kværner bygge anlegget i Norge før det taues til Harstad for ferdigstilling.

Mange nordnorske firma har bidratt og er tiltenkt oppdrag i prosjektet:

  • I tillegg til Bemlotek, Kværner og Concrete Structures skal DNV GL gjennomføre tredjepartsverifikasjon av Øymerd.
  • Fluctus, Lift Up AKVA, Akselsen (Sortland), Kuldeteknisk (Tromsø), Norlense (Fiskebøl), Vónin Refa (Finnsnes), Løvold (Bodø) og Funn (Harstad og Narvik) leverer løsninger til Øymerd.
  • Tromsøfirmaet Pol Consult har gitt viktige bidrag.
  • Grovfjord Mek. Verksted leverer en spesialtilpasset båt for personelltransport.

– Vi ser ingen grunn til å bygge løsningen utenfor Norge. På denne måten er vi sikker på at vi får et kvalitetsprodukt, og våre lokale serviceleverandører får anledning til å bli kjent med Øymerd i Harstad før vi sleper den til lokalitet, sier Arvesen.

Astafjord Ocean Salmon har fått støtte fra Innovasjon Norge til utviklingen av Øymerd.

Store dimensjoner

Det blir betydelige dimensjoner på anlegget: Betongkonstruksjonen er 120 meter lang og 10 meter høy. To tredeler av høyden skal ligge under vann. Slik skal den bevege seg lite i sjøen. Det er også brukt offshoreteknologi for å hindre isdannelse og beskytte mot sjøsprøyt. Under henger tre spesialkonstruerte notoposer for fisk. Plattformen inneholder også helikopterdekk, driftsbygg i tre etasjer og forsiloer.

– «Øymerd» er en oppdrettsplattform i betong hvor alle funksjoner knyttet til drift, vedlikehold og fôring er integrert i konstruksjonen. Det vil ikke være behov for båtoperasjoner utover forsyninger av fôr og annet driftsmateriell, sier Rolf Valum, gründer i Bemlotek AS og Polkonsult AS.

Selve konstruksjonen er gjort av Stavangerfirmaet Bemlotek, med ansatte som har lang erfaring fra oljeindustrien.